Etapele rezolvarii unei probleme cu ajutorul calculatorului

Folosim calculatorul pentru a efectua calcule complexe.

Daca calculele elementare pot fi efectuate cu ajutorul unui calculator de buzunar, rezolvarea unuor probleme nu se poate realiza decat de catre un calculator programabil. Dar pentru a obtine niste rezultate corecte, calculatorul trebuie sa cunoasca algoritmul de rezolvare.

Algoritmul este transpus intr-un limbaj de programare, fiind codificat prin intermediul unui program.

Programul este alcatuit din comenzi (instructiuni) pe care calculatorul le interpreteaza.

Etapele obtinerii unui program.

1.Identificarea datelor de intrare si a celor de iesire

Algoritmul foloseste date de intrare (ceea ce cunoastem )si in urma prelucarii obtine date de iesire(ceea ce vrem sa obtinem)

OBSERVATIE

Algoritmii opereaza cu date de intrare si de iesire, chiar si atunci cand acest fapt nu este atat de evident. Sa presupunem ca jucam un joc pe calculator. Acest joc este de fapt un program complex care a fost obtinut in urma codificarii unui algoritm.

O data de intrare poate fi apasarea unei taste,un click al mouse-ului etc.O data de iesire poate fi o anumita imagine sau o succesiune de imagini care creeaza impresia ca un obiect se deplaseaza, un anumit sunet etc. Chiar si imaginile, sunetele etc sunt codificate numeric

2.Elaborarea algoritmului de rezolvare a problemei

Rezolvarea matematica a unei probleme trebuie transpusa intr-un algoritm folosind instructiuni specifice.De obicei este mai greu sa gasim o rezolvare matematica decat sa realizam un algoritm.Algoritmul specifica operatiile pe care le “are de facut”calculatorul pentru ca, pornind de la datele de intrare, sa obtina datele de iesire dorite.

3.Transpunerea algoritmului intr-un limbaj de programare

Algoritmul poate fi codificat direct in limbajul de programare dorit, respectand sintaxa corespunzatoare.

Sintaxa C++

Fiecare fișier sursă conține declarații de variabile și definiții de funcții. Funcțiile, la rândul lor, conțin alte declarații de variabile și comenzi. Declarațiile de variabile fie definesc noi tipuri sau atribuind un tip de date predefinite, prin scrierea tipului de dată și urmat de numele variabilei. Secțiuni de cod sunt incluse între acolade { și }.

Comenzile execută acțiuni cum ar fi cele de modificare ale valorii unei variabile sau afișarea unui text la consolă. Structurile de control sunt variabile pentru execuții condiționale sau iterații, realizate cu ajutorul cuvintelor rezervate if, else, switch, do, while și for. Cu ajutorul unei varietăți de operatori implementați în C, se pot realiza operații aritmetice, logice, comparative, pe biți, indexarea tablourilor și atribuiri. Comenzile pot de asemenea apela funcții.

4.Compilarea si testarea programului

Programul trebuie verificat din punct de vedere al corectitudinii  sintactice prin operatia de compilare.Testarea programului  se realizeaza prin verificarea datelor de iesire inclusiv pentru cazuri particulare ale datelor de intrare.

Daca sunt erori, atat datorita unei scrieri gresite sau unei erori de rationament, vor fi remediate in aceasta faza.