Verificati daca un numar natural x diferit de 0 si 1, este prim sau nu

#include<iostream.h>
void main()
{
int x,d,ok;
cout<<"x=";cin>>x;
ok=1;d=2;
while(d<=x/2 && ok)
{
if(x%d==0)
ok=0;
d++;
}
if(ok) cout<<"nr prim";
else cout<<"nr nu este prim";
}

{joscommentenable}