Se citeste un numar de la tastatura.Sa se verifice daca el numar perfect
Un numar se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai (inclusiv 1, mai putin el insusi)

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,s=1,d;
cout<<"n=";cin>>n;
for(d=2;d<=n/2;d++)
if(n%d==0) s=s+d;
cout<<s<<endl;
if(s==n) cout<<"nr perfect";
else cout<<"nu este nr perfect";
}

{joscommentenable}