Afisarea divizorilor unui numar

Se citeşte un număr întreg a. Să se realizeze in pseudocod un algoritm care să afiseze toti divizorii numărului a.

 

citeşte a

pentru i ← 1, a execută

 dacă (a % i = 0) atunci

 scrie i

sf.daca

sf.pentru