Sirul lui Fibonacci 

Se citeşte un număr întreg n (2< n <= 20). Să se realizeze in pseudocod un algoritm care să afişeze al n-lea termen din şirul lui Fibonacci.

 

citeşte n

f1 ← 1

f2 ← 1

pentru i ← 3, n execută

| f3 ← f2 + f1

| f1 ← f2

| f2 ← f3

|▄

scrie f3