Fişierul text bac.txt conţine, pe o singură linie, cel mult 1000 de numere naturale nenule cu cel mult 4 cifre fiecare, numerele fiind separate prin câte un spaţiu. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n (n≤999) şi numerele din fişierul bac.txt şi care afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, toate numerele din fişier care sunt divizibile cu n. Dacă fişierul nu conţine niciun astfel de număr, atunci se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.

#include<fstream.h>

ifstream f("bac.txt");

void main()

{ int n,x,k=0;

  cin>>n;

  while(f>>x)

    if(x%n==0) { cout<<x<<" ";

                 k++;

               }

  if(k==0) cout<<"NU EXISTA";

}