Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 de caractere, doar litere ale alfabetului englez. Programul determină transformarea cuvântului citit prin eliminarea fiecărei litere mici a cuvântului, restul literelor nemodificându-se, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran cuvântul obţinut. În cazul în care cuvântul citit conţine numai litere mici, programul va afişa mesajul CUVANT VID.

#include<iostream.h>

#include<string.h>

void main()

{ char s[40];

  cin>>s;

  char v[]="aeiou";

   for(int i=0;i<strlen(s);i++)

     if (s t r c h r (v , s[i] ) !=0 )

      { char *aux;

strcpy(aux,s+i);

strcpy(s+i+1,aux);   

s[i+1]=s[i+1]-32;   

      }

  cout<<s;

}