Fişierul text NR.TXT conţine pe o singură linie, separate prin câte un singur spaţiu, cel mult 100 de numere naturale, fiecare număr având cel mult 4 cifre. Scrieţi un program C/C++ care citeşte toate numerele din fişier şi afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, în ordine crescătoare, toate numerele din fişier care au cel puţin 3 cifre. Dacă fişierul nu conţine astfel de numere se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.

#include<fstream.h>

int main()

{

int v[100],n=0,x,i,j,aux;

n=0;

ifstream fin("nr.in");

while(fin>>x)

{

    if(x>=100)

       {v[n]=x;

n=n+1;

        }

}

if(n==0)

    cout<<"nu exista";

else

    for(i=0; i<=n-2; i++)

for(j=i+1; j<=n-1; j++)

   {

    if(v[i]>v[j])

{

aux=v[i];

v[i]=v[j];

v[j]=aux;

}

   }

for(i=0; i<=n-1; i++)

cout<<v[i]<<" ";

return 0;

}