Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2≤n≤24) şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:

- elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0

- elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n

- elementele de pe a doua coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n-1

...

- elementele de pe ultima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea 1

Programul va afişa matricea astfel construită pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie

 

#include <iostream.h>

void main()

{

    int i,n,j,a[30][30];

    cin>>n;

    for(i=0;i<n;i++)

        for(j=0;j<n;j++)

            if(i==j) a[i][j]=0;

            else a[i][j]=n-j;

    for(i=0;i<n;i++)

    {

        for(j=0;j<n;j++)

           cout<<a[i][j]<<" ";

        cout<<endl;

    }

}