Subiectele si baremele integrale de la simularea probei de informatica Bacalaureat 2014 

Subiecte Simulari Bacalaureat 2014

Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Limbajul C/C++


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

În rezolvările cerute, identificatorii utilizaţi trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă  prescurtată).

În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora nefiind necesară.

Subiectele Simularii examenului de Informatica - Limbajul C/C++ / Filiera teoretica, specializarile: matematica-informatica, matematica-informatica intensivBarem Informatica - Comun pentru limbajele C/C++ si Pascal / specializarile: matematica-informatica