Baze de date notiuni generale

 

Conceptul de bază de date a aparut in 1969, plecand de la urmatoarele necesitati:

-existenţa unui fişier de descriere globală a datelor, prin care se asigură independenţa programelor faţă de date.
-acesul utilizatorilor la baza de date se realizează prin acest fişier, care conţine colecţiile de date şi legăturile dintre acestea.

O bază de date reprezintă un ansamblu de date integrat, anume structurat şi dotat cu o descriere a acestei structuri. Descrierea structurii poartă numele de dicţionar de date sau metadate şi crează o interdependenţă între datele propriu-zise şi programe.

Bază de date – una sau mai multe colecţii de date, aflate în interdependenţă, împreună cu descrierea datelor şi a relaţiilor dintre ele.

Baza de date poate fi privită ca o colecţie de fişiere interconectate care conţin nucleul de date necesare unui sistem informatic. Astfel, poate fi considerată drept un model al unor aspecte ale realităţii unei unităţi economice, modelată prin intermediul datelor. Diferitele obiecte din cadrul realităţii ce prezintă interes sunt denumite clase sau entităţi. Pentru aceste obiecte sunt achiziţionate şi memorate date referitoare la diferite caracteristici (atribute). Baza de date se constituie ca un ansamblu intercorelat de colecţii de date, prin care se realizează reprezentarea unei realităţi.


Datele constituie orice mesaj primit de un receptor, sub o anumtă formă.

Data este definită ca  un model de reprezentare a informaţiei într-un format accesibil unui calculator.
–Din punct de vedere logic data se defineşte prin:
•identificator (ex. “P”)
•atribut (ex. Profesia)
•valoare (ex. inginer, profesor,…)


Informaţiile reprezintă cantitatea de noutate adusă de un mesaj din exterior (realitate).


Un fişier este un ansamblu de înregistrări fizice, omogene din punct de vedere al conţinutului şi al prelucrării.


O înregistrare fizică este o unitate de transfer între memoria internă şi cea externă a calculatorului.


O înregistrare logică este unitatea de prelucrare din punct de vedere al programului utilizator.


O înregistrare se compune din câmpuri (atribute) care descriu anumite aspecte ale realităţii.
Câmpurile sunt înregistrări logice.


O baza de date trebuie să asigure:

• abstractizarea datelor (baza de date fiind un model al realităţii),• integrarea datelor (baza de date este un ansamblu de colecţii de date intercorelate, cu redundanţă controlată),
• integritatea datelor (se referă la corectitudinea datelor încărcate şi manipulate astfel încât să se respecte restricţiile de integritate),
• securitatea datelor (limitarea accesului la baza de date),
• partajarea datelor (datele pot fi accesate de mai mulţi utilizatori, eventual în acelaşi timp),
• independenţa datelor (organizarea datelor să fie transparentă pentru utilizatori, modificările în baza de date să nu afecteze programele de aplicaţii).