Sisteme de baze de date

Sistemele de baze de date sau băncile de date reprezintă un sistem de organizare şi prelucrare, respectiv teleprelucrare (prelucrare la distanţă) a informaţiei, constituit din următoarele 3 elemente:

• colecţie de date aflate în interdependenţă creare baza de date
• descrierea datelor şi a relaţiilor dintre ele
• un sistem de programe care asigură exploatarea bazei de date (actualizare, interogare)

Arhitectura sistemului de baza de date este formată din următoarele componente :

• baza/bazele de date – reprezintă componenta de tip date a sistemului (colecţiile de date propriu-zise, indecşii);

• sistemul de gestiune a bazei/bazelor de date – ansamblul de programe prin care se asigură gestionarea şi prelucrarea complexă a datelor şi care reprezintă componenta software a sistemului de baze de date (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date – SGBD);

• alte componente – proceduri manuale sau automate, inclusiv reglementări administrative, destinate bunei funcţionări a sistemului, dicţionarul bazei de date (metabaza de date) care conţine informaţii despre date, structura acestora, elemente de descriere a semanticii, statistici, documentaţii, mijloacele hardware utilizate, personalul implicat.