Conceptul de sistem de gestiune a bazelor de date

Sistemele de gestiune a bazalor de date (SGBD) sunt sisteme informatice specializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date, numărul prelucrărilor fiind relativ mic.
Termenul de bază de date se va referi la datele de prelucrat, la modul de organizare a acestora pe suportul fizic de memorare, iar termenul de gestiune va semnifica totalitatea operaţiilor ce se aplică asupra datelor din baza de date.

Un SGBD trebuie să asigure următoarele funcţii:
• definirea – crearea bazei de date;
• introducerea (adăugarea) datelor în baza de date;
• modificarea unor date deja existente în baza de date;
• ştergerea datelor din baza de date;
• consultarea bazei de date – interogare/extragerea datelor.

În plus un SGBD mai asigură şi alte servicii:
• suport pentru limbaj de programare;
• interfaţă cât mai atractivă pentru comunicare cu utilizatorul;
• tehnici avansate de memorare, organizare, accesare a datelor din baza de date;
• utilitare încorporate: sistem de gestiune a fişierelor, liste, tabele etc.;
• “help” pentru ajutarea utilizatorului în lucrul cu baza de date.

Apariţia şi răspândirea reţelelor de calculatoare a dus la dezvoltarea SGBD-urilor în direcţia multiuser: mai mulţi utilizatori folosesc simultan aceeaşi bază de date.
Principalul avantaj al reţelelor a fost eficienţa mult sporită de utilizare a resurselor sistemelor de calcul: la o bază de date aflată pe un server central au acces simultan mai mulţi utilizatori, situaţi la distanţă de server, de unde rezultă o bună utilizare a resurselor server-ului şi o economie de memorie datorată memorării unice a bazei de date.
Un SGBD este dotat cu un limbaj neprocedural de interogare a bazei de date SQL care permite accesul rapid şi comod la datele stocate în baza de date.
În arhitectura unui sistem de baze de date SGBD ocupă locul central.
Un SGBD este un ansamblu complex de programe care asigură interfaţa între o bază de date şi utilizatorii acesteia. SGBD este componenta software a unui sistem de baze de date care interacţionează cu toate celelalte componente ale acestuia asigurând legătura şi interdependenţa între ele.