Activităţile asigurate de SGBD


Un SGBD trebuie să asigure următoarele activităţi:


• definirea şi descrierea structurii bazei de date – se realizează printr-un limbaj propriu, limbaj de definire a datelor (LDD), conform unui anumit model de date;


• încărcarea datelor în baza de date – se realizează prin comenzi în limbaj propriu, limbaj de manipulare a datelor (LMD);

• accesul la date – se realizează prin comenzi specifice din limbajul de manipulare a datelor. Accesul la date se referă la operaţiile de interogare şi actualizare.
Interogarea este complexă şi presupune vizualizarea, consultarea, editarea de situaţii de ieşire (rapoarte, liste, regăsiri punctuale).
Actualizarea presupune 3 operaţiuni: adăugare, modificare efectuate prin respectarea restricţiilor de integritate ale BD şi ştergere;

• întreţinerea bazei de date – se realizează prin utilitare proprii ale SGBD;

• reorganizarea bazei de date – se face prin facilităţi privind actualizarea structurii de date şi modificarea strategiei de acces. Se execută de către administratorul bazei de date;

• securitatea datelor – se referă la asigurarea confidenţialităţii datelor prin autorizarea şi controlul accesului la date, criptarea datelor