Obiectivele unui SGBD

(sistem de gestiune a bazelor de date)

Un SGBD are rolul de a furniza suportul software complet pentru dezvoltarea de aplicaţii informatice cu baze de date.

El trebuie să asigure:

minimizarea costului de prelucrare a datelor,

reducerea timpului de răspuns,

flexibilitatea aplicaţiilor şi

protecţia datelor.

Pentru satisfacerea performanţelor enumerate, SGBD trebuie să asigure un minim de obiective.

1. Asigurarea independenţei datelor – trebuie privită din două puncte de vedere:
- independenţa logică – se referă la posibilitatea adăgării de noi tipuri de înregistrări de date sau extinderea structurii conceptuale, fără a determina rescrierea programelor de aplicaţie;
- independenţa fizică – modificarea tehnicilor fizice de memorare fără a determina rescrierea programelor de aplicaţie.

2. Asigurarea redundanţei minime şi controlate a datelor – stocarea informaţiilor în bazele de date se face astfel încât datele să nu fie multiplicate. Totuşi, pentru a îmbunătăţi performanţele legate de timpul de răspuns, se acceptă o anumită redundanţă a datelor, controlată, pentru a asigura coerenţa bazei de date şi eficienţa utilizării resurselor hardware.

3. Asigurarea facilităţilor de utilizare a datelor – presupune ca SGBD-ul să aibă anumite componente specializate pentru:
-folosirea datelor de către mai mulţi utilizatori în diferite aplicaţii – datele de la o aplicaţie trebuie să poată fi utilizate şi în alte aplicaţii.
-accesul cât mai simplu al utilizatorilor la date – fără ca ei să fie nevoiţi să cunoască structura întregii baze de date; această sarcină cade în seama administratorului bazei de date.
-existenţa unor limbaje performante de regăsire a datelor – care permit exprimarea interactivă a unor cereri de regăsire a datelor.
-sistemul de gestiune trebuie să ofere posibilitatea unui acces multicriterial la informaţiile din baza de date – spre deosebire de sistemul clasic de prelucrare pe fişiere unde există un singur criteriu de adresare, cel care a stat la baza organizării fişierului.

4. Asigurarea securităţii datelor împotriva accesului neautorizat.

5. Asigurarea coerenţei şi integrităţii datelor împotriva unor ştergeri intenţionate sau neintenţionate – se realizează prin intermediul unor proceduri de validare, a unor protocoale de control concurent şi a unor proceduri de refacere a bazei de date.

6. Asigurarea partajabilităţii datelor – se referă pe de o parte la asigurarea accesului mai multor utilizatori la aceleaşi date şi de asemenea la posibilitatea dezvoltării unor aplicaţii fără a se modifica structura bazei de date.

7. Asigurarea legăturilor între date – corespund asocierilor care se pot realiza între obiectele unei aplicaţii informatice. Orice SGBD trebuie să permită definirea şi descrierea structurii de date, precum şi a legăturilor dintre acestea, conform unui model de date (de exemplu modelul relaţional).

8. Administrarea şi controlul datelor – sunt asigurate de SGBD, în sensul că datele pot fi folosite de mai mulţi utilizatori în acelaşi timp, iar utilizatorii pot avea cerinţe diferite şi care pot fi incompatibile. SGBD trebuie să rezolve probleme legate de concurenţă la date, problemă care apare mai ales în lucrul în mediu de reţea de calculatoare.