Funcţiile unui SGBD

Evidenţiem următoarele funcţii ale unui SGBD.


- funcţia de descriere a datelor – se face cu ajutorul LDD, realizându-se descrierea atributelor din cadrul structurii BD, legăturile dintre entităţile BD, se definesc eventualele criterii de validare a datelor, metode de acces la date, integritatea datelor. Concretizarea acestei funcţii este schema BD.

- funcţia de manipulare – este cea mai complexă şi realizează actualizarea şi regăsirea datelor.

- funcţia de utilizare – asigură mulţimea interfeţelor necesare pentru comunicare a tuturor utilizatorilor cu BD.

Categorii de utilizatori:


neinformaticieni – beneficiarii informaţiei, nu trebuie să cunoască structura BD, nu trebuie să programeze aplicaţii ci doar să le folosească prin intermediul unei interfeţe suficient de prietenoase.

informaticieni – crează structura BD şi realizează procedurile complexe de exploatare a BD;

administratorul bazei de date – utilizator special, cu rol hotărâtor în funcţionarea optimă a întregului sistem.

- funcţia de administrare – administratorul este cel care realizează schema conceptuală a bazei de date, iar în perioada de exploatare a BD autorizează accesul la date, reface baza în caz de incident.

- funcţia de protecţie a bazei de date – ansamblul de măsuri necesare pentru asigurarea integrităţii (semantică, acces concurent, salvare/restaurare) şi securităţii datelor (autorizare acces, utilizare viziuni, criptare).