Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale – SGBDR

Modelul relaţional al datelor


SGBDR se defineşte ca fiind un sistem de gestiune care utilizează organizarea datelor conform modelului relaţional. Conceptul de bază al modelului relaţional este acela de relaţie/tabelă (limbajul SQL specializat în comenzi de manipulare la nivel de tabelă).

Structura relaţională a datelor

Structura relaţională a datelor cuprinde următoarele componente.

Domeniul – ansamblul de valori caracterizat printr-un nume (domeniu de valori). El poate fi precizat explicit – prin enumerarea tuturor valorilor care aparţin domeniului – sau implicit prin precizarea proprietăţilor pe care le au valorile din domeniu. Pentru un ansamblu de valori D1,D2,...,Dn, produsul cartezian al acestora reprezintă ansamblul tuplurilor (v,...,vn) unde v1 este o valoare din D1, v2 este o valoare din D2, etc., unde tuplura corespunde unei linii din tabelă.

Relaţia – un subansamblu al produsului cartezian al mai multor domenii, caracterizat prin nume şi care conţine tupluri cu semnificaţie (tabelă). Într-o relaţie, tuplurile trebuie să fie distincte – nu se admit duplicate. O reprezentare a relaţiei este tabelul bidimensional (tabela de date) în care liniile reprezintă tuplurile iar coloanele corespund domeniilor. Numărul tuplurilor dintr-o relaţie este cardinalul relaţiei, numărul valorilor dintr-un tuplu este gradul relaţiei. Pentru a diferenţia coloanele care conţin valori ale aceluiaşi domeniu, eliminând dependenţa de poziţie, se asociază fiecărei coloane un nume distinct – atribut. În timp ce tuplurile sunt unice, un domeniu poate apare de mai multe ori în produsul cartezian pe baza căruia este definită relaţia.