Calendarul examenului de Bacalaureat Național – 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013     Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 
31 mai 2013     Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 

Calendarul examenului de Bacalaureat Național – 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013     Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 
31 mai 2013     Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 

10 - 12 iunie 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 
12 - 14 iunie 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
17 – 21 iunie 2013     Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
25 - 28 iunie 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 
1 iulie 2013     Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă 
2 iulie 2013     Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
3 iulie 2013     Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013     Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 
8 iulie 2013     Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) 
8 iulie 2013     Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 
9 -11 iulie 2013     Rezolvarea contestaţiilor 
12 iulie 2013     Afişarea rezultatelor finale  

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013     Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 
19-20 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 
19-21 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
20 -21 august 2013     Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 
22 - 23 august 2013     Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
26 august 2013     Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă 
27 august 2013     Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
28 august 2013     Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 
30 august 2013     Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 
2 septembrie 2013     Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 
3-4 septembrie 2013     Rezolvarea contestaţiilor 
5 septembrie 2013     Afişarea rezultatelor finale