FORMULE MATEMATICE

LA ANALIZA

TABEL DE INTEGRALE

1.{mathpublisher}int{}{}adx=ax{/mathpublisher}
2.{mathpublisher}int{}{}af(x)dx=a int{}{}f(x)dx{/mathpublisher}
3.{mathpublisher}int{}{}(u+v+...+w)dx=int{}{}udx+int{}{}vdx+...int{}{}wdx{/mathpublisher}
4.{mathpublisher}int{}{}udv=uv-int{}{}vdu{/mathpublisher}