Graf eulerian

Se da un graf neorintat fara noduri izolate. Sa se determine daca este eulerian. Daca da, sa se afiseze toate ciclurile euleriene care incep cu un nod nd citit de la tastatura.

Notiuni teoretice

Definitie: Un lant care contine fiecare muchie o data si numai o data se numeste lant eulerian. Daca primul varf coincide cu ultimul si lantul este eulerian atunci ciclul se numeste ciclu eulerian.

Definitie: Un graf care contine un cilcu eulerian se numeste graf eulerian.

Teorema: Fie un graf G=(X,U), fara varfuri izolate. Graful G este eulerian daca si numai daca este conex si fiecare varf al sau are gradul par.

#include<fstream.h>

int st[100];

int k,nd; 

int a[10][10],viz[10],n,m;

 void df_r(int nod) 

{int k;

 cout<<nod<<" ";

 viz[nod]=1;

 for(k=1;k<=n;k++)

  if(a[nod][k]&&!viz[k])

     df_r(k);

int valid()

{int x,y;

if(k==1)

   if(st[k]!=nd)

       return 0;

if(k>1)    {x=st[k];

    y=st[k-1];

    if(a[x][y]==0)

        return 0;

    } 

for(int i=1;i<=k-2;i++)

    if((st[i]==x && st[i+1]==y) ||  (st[i]==y && st[i+1]==x))

          return 0; 

 if(k==m)

   if(a[st[m]][st[1]]==0)

          return 0; 

return 1;} 

void tipar()

{for(int i=1;i<=m;i++)

    cout<<st[i]<<"  ";

 cout<<st[1];

 cout<<endl; 

void back()

{ k=1;

 while(k>0)

    {if(st[k]<n)

         {st[k]++;

          if(valid())

              if(k==m)

                 tipar();

              else{k++;

                   st[k]=0;

                   }

            }

     else

           k--;}

 void main()

{ int x,y;

fstream f;

f.open("graf.txt",ios::in);

if(f)

   cout<<"ok";

else

   cout<<"eroare";

f>>n>>m;

for(int i=1;i<=m;i++)

  {f>>x>>y;

     a[x][y]=a[y][x]=1;

     } 

cout<<"matricea de adiac "<<endl;  

for( i=1;i<=n;i++)

 {for(int j=1;j<=m;j++)

  cout<<a[i][j]<<" ";

  cout<<endl;

  } 

 cout<<"nd="; 

 cin>>nd;

 df_r(nd);

 int s=0;

 for(i=1;i<=n;i++)

     s+=viz[i];  

 if(s!=n)

    cout<<"graful nu e conex ";

 else

    {int gasit=0;

     cout<<endl<<"graful e conex!"<<endl;

     for(i=1;i<=n;i++) 

        {s=0;

         for (int j=1;j<=n;j++)

                 s+=a[i][j];

         if(s%2!=0)

              gasit=1;}

         if(gasit)

             cout<<"am noduri fara grade pare";

         else

             cout<<"toate nodurile au gradele pare deci graful e eulerian";

             }

         back();

  }

{joscommentenable}