Definitii de stil inline (Inline Styles)

Se foloseste atributul style in elementul HTML.Are efect doar asupra unui singur element HTML.Atributul style poate contine orice proprietate CSS.

Exemplu:

<p style="color:red"> acesta este un text de culoare rosie </p> are urmatorul efect:

acesta este un text de culoare rosie

Definitii de stil inglobate (Internal Style Sheet)

Sunt definite in antet (head) prin utilizarea marcajului style. Definitiile sunt valabile pana la sfarsitul documentului.Se folosesc daca documentul are un stil unic.

Exemplu:

<head>

<style type="text/css">

p {color:red;}

</style>

</head>

In acest document orice text scris cu tag-ul <p> va avea culoarea rosie.

Definitii de stil externe (External Style Sheet)

Definitiile CSS sunt scrise intr-un fisier text cu extensia .css

Atentie! Puteti scrie intr-un fisier notepad si apoi sa modificati extensia .txt in .css

Fiecare pagina HTML este legata de fisierul css prin tag-ul link. Acesta trebuie inclus in antetul <head>

Exemplu:

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href= "stil.css">

</head>

unde:

rel="stylesheet" indica tipul elementului care se asociaza

type indica tipul foii de stil; valoarea text/css arata ca se sociaza o foaie de stil CSS

href indica URL-ul fisierului CSS

"stil.css " este numele fisierului CSS si are forma:

p {color:red;}