BAZE DE DATE ON-LINE

  O baza de date(BD,eng.DB)este un ansamblu structurat de date inregistrat pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan cerintele mai multor utilizatori in mod selectiv si in timp util.

  Utilizatori din diverse domenii de activitate au resimtit nevoia sa mentina o evidenta a informatiei.

  Bazele de Date ofera acest mecanism organizat de stocare, manipulare si extragere a informatiei.Acest lucru se realizeaza cu ajutorul tabelelor. Ca si in cazul tabelelor din Excel, tabelele Bazelor de date constau din linii si coloane. Fiecare coloana contine un atribut diferit, iar fiecarei linii ii corespunde o inregistrare. Modalitatea de identificare si extragere a inregistrarilor dintr-o Baza de Date se face prin intermediul “cheilor”. Fiecare Baza de Date are una sau mai multe coloane definite a fi “chei primare “ sau “chei simple”, unica pentru fiecare tip de inregistrarea Bazei de Date. Regulile şi conceptele care permit descrierea structurii unei BD formează modelul datelor.

   În timp au fost definite trei astfel de modele:

      Modelul ierarhic: în care datele erau organizate sub forma unui arbore, nodurile constând din înregistrari iar arcele referinte catre alte noduri.

    Modelul retea :în care datele erau organizate sub forma unui graf orientat. Nodurile şi arcele au aceeasui semnificaţie ca mai sus.

    Modelul relaţional :în care, intuitiv, datele sunt organizate sub forma de tabele. Termenul de relaţie (care da denumirea modelului) provine din matematica iar reprezentarea intuitiva a unei relaţii este o tabela. În cazul modelului relaţional descrierea structurii unei baze de date consta în principal din descrierea tabelelor componente: denumire, lista de coloane şi tipul datelor din acestea. De asemenea descrierea poate include informaţii despre elementele de identificare ale înregistrarilor dintr-o tabela (cheie primara), a coloanelor comune cu alte tabele(chei straine) şi a altor restricţii şi verificari de corectitudine pentru datele stocate. Aceste informaţii sunt cunoscute sub numele generic de constrangeri de integritate. EXEMPLE DE BAZE DE DATE INTERNATIONALE: ESPACE - NET Baza de date online gratuită care permite cătutarea brevetelor în peste 30 de milioane de documente: brevete europene, brevete ale statelor membre şi informaţii despre brevete din toata lumea. IFI CLAMES PATENT SERVICE Baza de date comercială online in Engleza care oferă contra-cost acces la toate brevetele americane din domeniul chimiei din 1950, toate brevetele de utilitate americane din 1963, colectia completa a brevetelor americane din 1971-1974, incluzand 96.000 de inregistrari care lipsesc din baza de date USAPAT şi toate certificatele de design si brevetele de plante din decembrie 1976 ( accesibile din DIALOG,STN şi QUESTEL.ORBIT) IPR VILLAGE Baza de date comercială online în Engleză şi Germană care oferă contra-cost acces la documentele publicate de Oficiul German de Brevete şi Mărci (din 1968),de Oficiul European de Brevete (din 1978) de Oficiul Mondial de Proprietate Intelectuală (din 1978) şi de Oficiul American de Brevete (din 1976).In plus, este disponibila traducerea in limba engleza a primei pagini a cererilor de brevet publicate de Oficiul Japonez de Brevete (din anul 2000) DELPHION Baza de date comercială online(numai datele referitoare la Statele Unite sunt gratuite) ce oferă contra-cost acces la brevete acordate americane şi europene,la cereri de brevet şi la rezumate japoneze, publicatii WIPO PCT şi INPADOC UK PARENT OFFICE DATABASE Baza de date online gratuita, in Engleza, care oferă acces la documente de brevet britanice . INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION DATABASES ON INTERNET Baza de date gratuita online in Ceha care oferă acces la brevetele, modele de utilitate, date bibliografice şi imagini ale certificatelor de design indusrial şi marcile inregistrate in Republica Ceha . PATENT ABSTRACTS OF BULGARIA Baza de date gratuita online in Engleza care oferă acces la datele bibliografice,rezumatele şi imaginile brevetelor acordate de Oficiul Bulgar de Brevete din decembrie 1997 - prezent . EGYPTIAN PATENT ABSTRACTS Baza de date gratuita online ce oferă acces la rezumatele şi imaginile brevetelor acordate de Oficiul Egiptean de Brevete din anul 2001- present. NORWEGIAN PATENTS Baze de date gratuita online ce oferă acces la brevetele acordate de Oficiul Norvegian de Brevete din anul 2003- prezent. Brevetele sunt grupate in functie de Clasificarea Internationala a Brevetelor. INTELLECTUAL PROPERTY SELECTION- NOUA ZEELANDA Baza de date gratuita online care oferă acces la datele bibliografice ale brevetelor, marcilor şi desenelor industriale acordate de Oficiul Neo Zeelandez. BIBLIOGRAFIE: www.referate.ro www.osim.ro