LISTA LINIARĂ SIMPLU ÎNLĂNŢUITA

Fiind data o mulțime M, prin listă liniară simplu înlănțuită se înțelege o secvență (eventual vidă) de elemente din M. Pentru reprezentarea internă a unei liste vor fi necesare:

a) referință la primul element din lista, numit cap de lista;

b) referinţă la ultimul element al listei, numit sfârșit de listă.

c) înlănţuirea elementelor listei între ele, fiecare nod memorând adresa nodului următor;

Structura unei liste liniare simplu înlănțuite este:

Unde:

· adr 1, adr 2, adr 3, …, adr n reprezintă adresele celor n înregistrări;

· inf 1, inf 2,…, inf n reprezintă informaţiile conţinute in noduri;

· cap este un pointer către primul nod al listei

Operațiile care se pot face utilizând liste simplu înlănțuite sunt:

 crearea listei

 adăugarea unui element la începutul listei

 adăugarea unui element la sfârșitul listei

 adăugarea unui element în interiorul listei

 ștergerea elementului de la începutul listei

 ștergerea elementului de la sfârșitul listei

 ștergerea unui element din interiorul listei

 traversarea listei, cu prelucrarea elementelor acesteia