STIVA

Prin stivă înțelegem o mulțime ordonată de elemente la care accesul se realizează conform principiului LIFO (Last In First Out).

Despre ultimul element pus pe stivă se spune că este vârful stivei, despre primul că este baza stivei.

Vârful stivei se modifică de fiecare dată când punem/eliminam un element din stiva.

Cu alte cuvinte accesul este permis doar la vârful stivei:

· un element se poate pune în stivă numai după elementul aflat în vârful stivei şi după aceasta operație el ajunge vârful stivei;

· se poate scoate de pe stiva numai elementul aflat în vârful stivei şi după aceasta operație în vârful stivei rămâne elementul care a fost pus pe stiva înaintea lui. Stiva poate fi implementată atât static, folosindu-ne de un vector unidimensional cât şi dinamic, folosindu-ne de o listă simplu înlănțuită.