COADA

Prin coada înţelegem o mulțime ordonată de elemente la care accesul se realizează conform principiului FIFO (First In First Out).

Despre primul element pus în coadă se spune ca este capul cozii, despre ultimul ca este sfârșitul cozii. Capul cozii se modifică de fiecare dată când eliminam un element din coadă, iar sfârșitul cozii se modifică de fiecare data când adăugam un element în coadă.

Accesul este permis astfel:

· un element se poate pune în coadă numai după elementul aflat la sfârșitul cozii şi după aceasta operație el ajunge sfârșit al cozii;

·se poate scoate din coadă numai elementul aflat în capul cozii şi după aceasta operație în capul cozii rămâne elementul care a fost pus în coadă după el.

Coada poate fi implementată atât static, folosindu-ne de un vector unidimensional cât si dinamic, folosindu-ne de o listă simplu înlănțuită.