Afişarea unui tip de aspect

18

 

În noua versiune aveţi posibilitatea să editaţi fiecare formular şi în mediul de afişare „Vizualizare formular”. Vizualizarea aspect pentru formulare şi rapoarte rămâne opţiunea principală de editare; cu toate acestea, opţiunea de a modifica aspectul câmpului şi editarea sa de bază direct când răsfoiţi prin înregistrări reprezintă inovaţii plăcute. Pentru a edita şi modifica direct în aspectul formularului, este necesar să setaţi vizualizarea formularului la Vizualizare aspect, pe care o găsiţi sub pictograma din stânga a filei context „Format”.

Formatarea de bază a textului

Acum se poate să formataţi fără prea mult efort orice text. Aveţi posibilitatea să utilizaţi fila context „Format” şi, în timpul lucrului, să utilizaţi detalii de formatare ca fonturi, culori, umpleri sau borduri individuale de câmp. Toate aceste funcţii sunt amplasate în grupul „Font”. Pictogramele sunt activate în baza selecţiei mai multor părţi de formular, care se pot formata în acest mod.

Formatarea câmpurilor de numere şi date

După ce activaţi orice câmp cu un conţinut numeric sau cu date calendaristice atunci când răsfoiţi după date, veţi avea posibilitatea să modificaţi orice tip de date sau formate numerice, posibil şi să setaţi o vizualizare monetară sau un procent cu câmpuri de numere direct în fereastra de examinare.

Controalele

19Controalele aparţin celui mai interesant grup de obiecte inserate. Aici, direct în vizualizarea de formular, se poate să inseraţi fără probleme Adăugare câmp existent chiar şi din alte tabele. În antetul de tabel aveţi posibilitatea să inseraţi apoi numere de pagină sau un câmp cu data curentă. Dacă utilizaţi un format automat pentru a edita un formular, veţi găsi pictogramele pentru acesta în grupul „AutoFormat”, se poate să editaţi şi să continuaţi lucrul la formular la scurt timp, aşa cum doriţi.

Modificarea aspectului formularului

Aspectele de formular sunt împărţite de noi în două grupe: Tabel şi Stratificate. Aceste aspecte afectează vizualizările câmpurilor din corpul formularului. Câmpurile pot fi mutate manual, aşa cum doriţi, la fel cum v-aţi obişnuit deja în versiunile anterioare ale aplicaţiei, când lucraţi cu Proiectare formular. Desigur, se poate în continuare să editaţi aspectul câmpului în Proiectare formular.
Opţiunea de modificare a aspectului şi setările sale sunt amplasare în fila context „Instrumente aspect formular” din secţiunea Aranjare.

20

Baza acestor aspecte o reprezintă gruparea câmpului. Se poate să grupaţi în masă un anumit grup de câmpuri, apoi să lucraţi cu ele ca şi cum ar fi un singur obiect. Crearea de formulare se efectuează apoi mult mai simplu şi mai rapid, deoarece aveţi posibilitatea să vedeţi imediat datele cu care lucraţi. Cele mai frecvente operaţiuni care se pot efectua cu câmpurile grupate sunt:
• Modificarea dimensiunii sau mutarea în altă poziţie. Printr-o simplă glisare de mouse, câmpurile grupate pot fi amplasate în altă parte.
• Uniformizarea formatelor text. După editare, câmpurile au un aspect uniform.
Într-o grupare se poate să adăugaţi cu uşurinţă chiar şi alt câmp existent, care va fi integrat apoi în mod automat printre celelalte, preluând proprietăţile obiectului format uniform. Aspectul se salvează împreună cu formularul, deci nu este necesar să îl ajustaţi de fiecare dată când deschideţi formularul.

Scindarea formularului

Un formular scindat poate afişa date atât în structura unui formular, cât şi un tabel asociat acestuia. Prin urmare, veţi obţine simultan o afişare a formularului şi o foaie de date. Veţi aprecia acest aspect mai ales atunci când căutaţi date, deoarece într-o secţiune se pot căuta date, iar în alta se pot edita şi modifica date. Crearea unui formular scindat se efectuează în două modalităţi:

21• Utilizaţi „Creare” şi veţi găsi aici pictograma „Scindare formular”. De asemenea, în baza unui tabel selectat de dvs., se va afişa o fereastră scindată, care va cuprinde o secţiune de
formular şi o secţiune de foaie de date.
• Dacă aţi creat deja un formular şi nu doriţi să creaţi unul nou, este necesar să îi editaţi proprietăţile astfel încât proprietatea Vizualizare implicită să fie setată la Scindare formular, nu la Formular continuu sau Formular unic.
o Proprietăţile formularului sunt enunţate în mediul „Aspect proiect”. Apoi, la fila „Proiect”, selectaţi pictograma „Foaie de proprietăţi”. După activarea acestei pictograme, veţi vedea caseta de dialog „Foaie de proprietăţi”. Aici, la fila „Format” se află o pictogramă denumită „Vizualizare implicită”.
o Printre aceste proprietăţi veţi găsi proprietatea Orientare formular scindat, care oferă amplasarea exactă unde se va afişa acest formular. Există patru opţiuni (la stânga, la dreapta, sus, jos).
Aceste opţiuni de formular scindat se mai găsesc şi în şabloane. În baza acestora, aveţi posibilitatea să creaţi o serie de baze de date. După ce le studiaţi alcătuirea, veţi vedea în detaliu utilizarea lor practică.
În imaginea următoare vedeţi o vizualizare a unui formular scindat, utilizat pentru înregistrarea elevilor. Câmpul de date este amplasat de această dată în partea de jos, sub formularul obişnuit afişat.
22

Culoarea alternativă de umplere/fundal

Aceasta este o inovaţie plăcută a mediului de formulare continuu, care permite afişarea separată a rândurilor colorate. Vă permite să vă orientaţi mai bine şi mai simplu atunci când căutaţi date. Funcţia pentru setarea culorii de umplere/fundal este amplasată în mediul vizualizării Proiect a formularului.

În corpul formularului din secţiunea care afişează câmpurile de date, faceţi clic cu butonul din dreapta în fundal. Caracteristica pentru modificarea culorii mai multor fundaluri de rânduri este amplasată în comanda „Culoare de umplere/fundal”. Aici se poate să selectaţi la întâmplare o culoare, care va deveni o alternativă la culoarea implicită din fundalul câmpurilor de date.
Afişarea rezultată poate arăta apoi după cum urmează:23