Adăugarea unui tabel

Aveţi posibilitatea să adăugaţi tabele noi la o bază de date existentă utilizând comenzile din grupul Tabele din fila Creare.

q6

Crearea unui tabel, pornind din vizualizarea Foaie de date

În modul de vizualizarea Foaie de date, aveţi posibilitatea să introduceţi date imediat şi să permiteţi Acces să genereze o structură de tabel în spatele informaţiilor introduse. Numele de câmpuri se atribuie numeric (Câmp1, câmp2, etc.), iar Access setează automat tipul de date pentru fiecare câmp, în funcţie de datele introduse.

1. În fila Creare, în grupul Tabele, faceţi clic pe Tabel.q7Access creează tabelul şi selectează prima celulă goală din coloana Adăugare câmp nou. Dacă nu vedeţi coloana Adăugare câmp nou, este posibil să fiţi în modul de vizualizare Proiectare în loc de vizualizarea Foaie de date. Pentru a comuta la vizualizarea Foaie de date, faceţi dublu clic pe tabel în Panoul de navigare. Access vă solicită să salvaţi noul tabel, apoi comută la vizualizarea Foaie de date.

2. În fila Foaie de date, în grupul Câmpuri şi coloane, faceţi clic pe Câmp nou.q8Access afişează panoul Şabloane de câmp, care conţine o listă de tipuri de fişiere utilizate în mod obişnuit. Dacă faceţi dublu clic sau glisaţi unul din aceste câmpuri în foaia dvs. de date, Access adaugă un câmp cu acel nume şi îi setează proprietăţile la valorile potrivite pentru acel tip de câmp. Aveţi posibilitatea să modificaţi proprietăţile mai târziu. Dacă glisaţi câmpul, el trebuie glisat pe o arie din foaia de date care conţine date. Se va afişa o bară verticală, care afişează unde se va plasa câmpul

3. Pentru a adăuga date, începeţi să tastaţi în prima celulă goală sau lipiţi date dintr-o altă sursă, după cum se descrie secţiunea Copierea datelor dintr-o altă sursă într-un tabel Access.

4. Pentru a redenumi o coloană (câmp), faceţi dublu clic pe titlul coloanei, apoi tastaţi numele nou.

5. Pentru a muta o coloană, faceţi clic pe titlul ei pentru a o selecta, apoi glisaţi-o în locaţia dorită.

Crearea unui tabel, începând din vizualizarea Proiectare

În vizualizarea Proiectare, creaţi mai întâi structura tabelului nou. Apoi, comutaţi la vizualizarea Foaie de date pentru a introduce datele sau introduceţi-le utilizând altă metodă, cum ar fi lipirea sau importul.

1. În fila Creare, în grupul Tabele, faceţi clic pe Proiectare tabel.q9

2. Pentru fiecare câmp din tabel, tastaţi un nume în coloana Nume câmp, apoi selectaţi un tip de date din lista Tip de date.

3. Aveţi posibilitatea să tastaţi o descriere pentru fiecare câmp în coloana Descriere. Descrierea este atunci afişată în bara de stare, atunci când cursorul se află în acel câmp în vizualizarea Proiectare. Descrierea este utilizată de asemenea ca text în bara de stare pentru orice controale într-un formular sau raport pe care îl creaţi prin glisarea câmpului din panoul Listă de câmpuri, şi pentru orice controale create pentru acel câmp când utilizaţi expertul Formular sau expertul Raport.

4. După ce adăugaţi toate câmpurile, salvaţi tabelul: Faceţi clic pe butonul Microsoft Officeq1 , apoi faceţi clic pe Salvare.

5. Se poate începe introducerea de date în tabel oricând, dacă se comută la vizualizarea Foaie de date şi se face clic pe prima celulă necompletată. De asemenea, se pot lipi date dintr-o altă sursă, după cum este descris în secţiunea Copierea datelor dintr-o altă sursă într-un tabel Access.

Crearea unui tabel prin utilizarea unui şablon Access

Crearea unui tabel prin utilizarea unui şablon Access furnizează şabloane pentru tipurile de tabele utilizate în mod obişnuit. Cu o singură apăsare pe butonul mouse-ului, aveţi posibilitatea să creaţi o structură de tabel completă cu câmpuri deja configurate şi gata de utilizat. Dacă este necesar, se pot adăuga sau elimina câmpuri, astfel încât tabelul să se potrivească nevoilor dvs.

1. În fila Creare, în grupul Tabele, faceţi clic pe Şabloane tabel, apoi selectaţi unul dintre şabloanele disponibile din listă.

2. Pentru a adăuga date, începeţi să tastaţi în prima celulă necompletată sau lipiţi date dintr-o altă sursă, după cum se descrie în secţiunea Copierea datelor dintr-o altă sursă într-un tabel Access.

Pentru a şterge o coloană Faceţi clic cu butonul din dreapta pe titlul coloanei, apoi faceţi clic pe Ştergere coloanăq10

Pentru a adăuga o coloană nouă În fila Foaie de date, în grupul Câmpuri şi coloane, faceţi clic pe Câmp nou.q11

Access afişează panoul Şabloane de câmp, care conţine o listă de tipuri de fişiere utilizate în mod obişnuit. Dacă faceţi dublu clic sau glisaţi unul din aceste câmpuri în foaia dvs. de date, Access adaugă un câmp cu acel nume şi îi setează proprietăţile la valorile potrivite pentru acel tip de câmp. Aveţi posibilitatea să modificaţi proprietăţile mai târziu. Dacă glisaţi câmpul, el trebuie glisat pe o arie din foaia de date care conţine date. Se va afişa o bară verticală, care afişează unde se va plasa câmpul

3. Salvaţi tabelul: Faceţi clic pe butonul Microsoft Officeq1 , apoi faceţi clic pe Salvare.

Setarea proprietăţilor pentru câmpuri în vizualizarea Proiectare.

Indiferent de modul în care este creat un tabel, se recomandă să se verifice şi să se seteze proprietăţile câmpurilor. Acest lucru se poate face numai în vizualizarea Proiectare. Pentru a comuta la vizualizarea Proiectare, faceţi clic cu butonul din dreapta pe tabel în Panoul de navigare, apoi faceţi clic pe Vizualizare proiect. Pentru a vedea proprietăţile unui câmp, faceţi clic pe câmp în grila de proiectare. Proprietăţile sunt afişate sub grila de proiectare, în Proprietăţi câmp.

Copierea datelor dintr-o altă sursă într-un tabel Access

Dacă Access atribuie nume de câmp generice, trebuie să le redenumiţi cât de curând, pentru a evita încurcăturile. Utilizaţi următoarea procedură:
1. Salvaţi tabelul.
Faceţi clic pe butonul Microsoft Officeq1 , apoi faceţi clic pe Salvare.

2. În vizualizarea Foaie de date, faceţi dublu clic pe fiecare titlu de coloană, apoi tastaţi un nume valid de câmp pentru fiecare coloană. Este posibil să pară că suprascrieţi date, dar rândul de titluri de coloane conţine nume de câmpuri, nu date.

3. Salvaţi din nou tabelul.