Crearea unui şablon necompletat particularizat

Când creaţi o bază de date nouă necompletată, Access deschide un tabel în care se pot introduce date, dar nu creează alte obiecte în baza de date. Dacă doriţi alte obiecte, cum ar fi formulare, rapoarte, macrocomenzi sau tabele suplimentare, prezente în toate bazele de date pe care le creaţi, aveţi posibilitatea să creaţi un şablon necompletat particularizat care conţine acele obiecte. Apoi, când creaţi următoarea bază de date nouă, va conţine obiectele din şablon. În plus faţă de aceste obiecte, şablonul poate include tabele prepopulate cu date, cât şi orice setări de configurare speciale, proprietăţi pentru baza de date, referinţe sau cod care doriţi să se afle în toate bazele de date noi.

De exemplu, să presupunem că aveţi o colecţie de macrocomenzi pe care doriţi să le utilizaţi în toate proiectele. În cazul în care creaţi un şablon necompletat cu toate aceste macrocomenzi, Access le include în orice bază nouă de date creată.

Aveţi posibilitatea să creaţi şabloane necompletate în formatul de fişier Office Access 2007, în formatul de fişier Access 2002-2003 sau în formatul de fişier Access 2000. Şablonul trebuie să fie denumit Necompletat.accdb pentru formatul de fişierOffice Access 2007 sau Necompletat.mdb pentru formatele de fişier anterioare.

Dacă formatul implicit de fişier este setat la Access 2000 sau Access 2002 - 2003, Access utilizează Necompletat.mdb ca numele de fişier şablon necompletat. Baza nouă de date se creează în acelaşi format de fişier ca Necompletat.mdb. De exemplu, chiar dacă formatul implicit de fişier este Access 2000, dacă şablonul denumit Necompletat.mdb este în format Access 2002-2003, orice baze noi de date pe care le creaţi vor fi în format Access 2002-2003.

Dacă formatul implicit de fişier este setat la Access 2007, Access utilizează Necompletat.accdb ca nume de fişier pentru şablonul necompletat.
Pentru a modifica formatul de fişier implicit:

1. Faceţi clic pe butonul Microsoft Officeq1, apoi faceţi clic pe Opţiuni Acces.

2. În caseta de dialog Opţiuni Access, faceţi clic pe Cele mai cunoscute.

3. Sub Se creează bazele de date, selectaţi formatul dorit din lista verticală Format implicit de fişier.

Pentru a crea un şablon necompletat, efectuaţi una din următoarele:
Creaţi o bază de date nouă (aveţi posibilitatea să o denumiţi Necompletat sau să îi atribuiţi un nume temporar), apoi importaţi sau creaţi obiectele care vor fi incluse în şablon.
Efectuaţi o copie a bazei de date existente care conţine deja obiectele dorite în şablon, apoi ştergeţi obiectele pe care nu le doriţi.
După aţi introdus obiectele dorite în şablon, trebuie să îl salvaţi într-o anumită locaţie.

1. Faceţi clic pe butonul Microsoft Officeq1, apoi indicaţi Salvare ca.

2. Sub Salvare bază de date în alt format, faceţi clic pe formatul dorit pentru şablon.

3. În caseta de dialog Salvare ca, răsfoiţi la una din aceste două foldere şablon:

Folder şablon sistem. De exemplu, C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1048\Access
Folder şablon utilizator De exemplu:
o In Microsoft Windows Vista: c:\Utilizatori\nume utilizator\Documents
o În Microsoft Windows Server 2003 sau Microsoft Windows XP:C:\Documents and Settings\nume utilizator\Application Data\Microsoft\Templates
Un şablon necompletat în folderul şablon System înlocuieşte şabloanele necompletate din orice foldere de şabloane de utilizator.

4. În caseta Nume fişier, tastaţi Necompletat.accdb (sau Necompletat.mdb, în cazul în care creaţi un şablon pentru o versiune anterioară), apoi faceţi clic pe Salvare.

Acum că şablonul se află la locul său, când creaţi o bază de date nouă şi necompletată, obiectele din şablon se includ în orice bază de date nouă pe care o creaţi în mod implicit. Acces deschide un tabel nou în vizualizarea Foaie de date, aşa cum face şi atunci când deschideţi baze de date noi şi necompletate fără a utiliza un şablon.