Editarea elementelor dintr-un câmp de căutare

Un câmp de căutare prezintă o listă de date pe care utilizatorii o pot utiliza pentru a selecta unul sau mai multe elemente. Aveţi posibilitatea să creaţi două tipuri de liste de căutare.

Liste de valori: Aceste liste conţin un set de valori codate fizic pe care le introduceţi manual. Valorile se află în proprietatea Sursă rânduri a câmpului de căutare.
Liste de căutare: Aceste liste utilizează o interogare pentru a regăsi valori din alt tabel. Proprietatea Sursă rânduri a câmpului conţine o interogare în loc de liste de valori codate fizic.
Implicit, Access afişează date de căutare într-o listă verticală, deşi aveţi posibilitatea să specificaţi un control casetă listă. O listă verticală se deschide pentru a prezenta lista şi se închide odată ce aţi efectuat o selecţie. Prin contrast, o casetă listă rămâne deschisă tot timpul.

În versiunile anterioare de Access, dacă aveaţi nevoie să editaţi elementele dintr-un câmp de căutare, era necesar să găsiţi tabelul care conţinea câmpul.

Dacă tabelul utiliza o listă de valori, trebuia să editaţi elementele în proprietatea Sursă rânduri a câmpului. În cazul în care câmpul utiliza o interogare, trebuia să găsiţi tabelul referit de interogare şi să editaţi datele direct în acel tabel sursă. Utilizând Office Access 2007, aveţi posibilitatea să executaţi comanda Editare elemente din listă sau să editaţi datele direct în proprietatea Sursă rânduri sau în tabelul sursă. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea comenzii Editare elemente din listă, consultaţi Introducerea datelor prin utilizarea unei liste mai sus în acest articol. Paşii din această secţiune explică modul în care se editează elementele direct în proprietatea Sursă rânduri sau în tabelul sursă. Procesul urmează câţiva paşi generali.
Identificaţi câmpul de căutare. Când se lucrează cu un formular, procesul este un pic diferit decât atunci când se lucrează cu un tabel.
Identificaţi tipul de câmp de căutare — o listă de valori sau o listă de căutare. Dacă utilizaţi o listă de căutare, identificaţi tabelul sursă care furnizează datele pentru câmpul de căutare.
Editaţi elementele din lista de valori.
-sau-
Deschideţi tabelul sursă pentru lista de căutare, apoi editaţi datele din acel tabel.