Identificarea unui câmp de căutare dintr-un formular

1. În Panoul de navigare, faceţi clic cu butonul din dreapta pe formular, apoi faceţi clic peVizualizare proiect.
-sau- Dacă formularul este deja deschis, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe fila formularului, apoi pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide. –sau– În fila Pagină de pornire, în grupul Vizualizare, faceţi clic pe butonul Vizualizare pentru a comuta între vizualizările disponibile. Alternativ, faceţi clic pe săgeata de sub Vizualizare, apoi selectaţi una dintre vizualizările disponibile din meniuq20

2. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe controlul casetă listă sau casetă combo, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.

3. În foaia de proprietăţi, faceţi clic pe fila Toate şi găsiţi proprietăţile Tip sursă rânduri şi Sursă rânduri. Proprietatea Tip sursă rânduri ar trebui să conţină Listă valori sau Tabel/Interogare, iar proprietatea Sursă rânduri trebuie să conţină o listă de elemente separate prin punct şi virgulă sau o interogare. După cum este necesar, lărgiţi foaia de proprietăţi pentru a citi lista de elemente sau interogarea.
De obicei, listele de valori utilizează această sintaxă de bază: "element";"element";"element" În acest caz, lista este un set de elemente încadrate în ghilimele şi separate prin punct şi virgulă. Interogările de selectare utilizează această sintaxă de bază: SELECT [nume_tabel_sau_interogare].[nume_câmp] FROM [nume_tabel_sau_interogare]. În acest caz, interogarea conţine două clauze (SELECT şi FROM). Prima clauză se referă la un tabel sau la o interogare şi la un câmp din acel tabel sau acea interogare. A doua clauză se referă numai la tabel sau la interogare. De reţinut: clauzele SELECT pot să nu conţină numele tabelului sau interogării, deşi conţin numele a cel puţin un câmp. Cu toate acestea, toate clauzele FROM trebuie să se refere la un tabel sau la o interogare. Astfel, aveţi posibilitatea să găsiţi întotdeauna tabelul sau interogarea sursă pentru un câmp de căutare citind clauza FROM.

4. Alegeţi una dintre următoarele:
Dacă utilizaţi o listă de valori, editaţi elementele din listă. Asiguraţi-vă că fiecare element este încadrat în ghilimele duble şi separaţi elementele prin punct şi virgulă.
Dacă interogarea din lista de căutare face referire la altă interogare, în Panoul de navigare, deschideţi a doua interogare în vizualizarea Proiectare (faceţi clic cu butonul din dreapta pe interogare, apoi pe Vizualizare proiectare). Reţineţi numele tabelului care apare în secţiunea superioară a proiectantului de interogări, apoi treceţi la următorul pas.
-sau-
Dacă interogarea din câmpul Căutare se referă la un tabel, reţineţi numele tabelului, apoi treceţi la pasul 4.

5. Faceţi dublu clic pe tabel în Panoul de navigare pentru a-l deschide în vizualizarea Foaie de date, apoi editaţi elementele din listă după cum este necesar.