Adăugarea înregistrărilor la un tabel în aceeaşi bază de date

1. În caseta de dialog Adăugare, faceţi clic pe Baza de date curentă (dacă nu este selectată deja), apoi selectaţi tabelul de destinaţie din lista Nume tabel.

2. Faceţi clic pe OK.
În pasul 4 din secţiunea anterioară, aţi adăugat o parte sau toate câmpurile din tabelul sursă în grila de proiectare a interogării. Dacă aţi adăugat întreg tabelul în timpul acelui pas, Access adaugă acum întreg tabelul de destinaţie la rândul Adăugare la , după cum este arătat aici.

q28

Dacă aţi adăugat câmpuri individuale şi numele de câmp din tabelele sursă şi destinaţie se potrivesc, Access adaugă automat numele de câmpuri destinaţie în rândul Adăugare la, după cum este afişat aici:

q29

Dacă aţi adăugat câmpuri individuale şi unele sau toate numele din tabelele sursă şi destinaţie nu se potrivesc, Access lasă câmpurile care nu se potrivesc din rândul Adăugare la necompletate. Faceţi clic pe fiecare câmp necompletat şi selectaţi câmpul sursă dorit din lista de rezultate, după cum este afişat aici.

q30

3. Pentru a examina modificările, faceţi clic pe Vizualizare.

4. Reveniţi la vizualizarea Proiectare, apoi faceţi clic pe Executare pentru a adăuga înregistrările.

Adăugarea înregistrărilor la un tabel într-o altă bază de date

1. În caseta de dialog Adăugare, faceţi clic pe Altă bază de date.

2. În câmpul Nume fişier, tastaţi locaţia şi numele bazei de date de destinaţie.

3. În câmpul Nume tabel, tastaţi numele tabelului de destinaţie, apoi faceţi clic pe OK. sau

Faceţi clic pe Răsfoire şi utilizaţi a doua casetă de dialog Adăugare pentru a găsi baza de date de destinaţie. Faceţi clic pe OK după ce găsiţi şi selectaţi baza de date de destinaţie. Astfel, se închide a doua casetă de dialog. În prima casetă de dialog, în câmpul Nume tabel, introduceţi numele tabelului destinaţie, apoi faceţi clic pe OK. Tastaţi numele tabelului destinaţie, apoi faceţi clic pe OK pentru a închide prima casetă de dialog Adăugare.

4. Pentru a examina modificările, faceţi clic pe Vizualizare.

5. Comutaţi la vizualizarea Proiectare, apoi faceţi clic pe Executare pentru a adăuga înregistrările.