Utilizarea unei liste multivalorice intr-un formular

1. Deschideţi formularul care conţine lista verticală de casete de selectare sau lista de casete de selectare.
În ambele tipuri de listă, se află o casetă de selectare lângă fiecare element.
2. Faceţi clic pe casetele de selectare pe care doriţi să le selectaţi. Dacă utilizaţi o listă verticală, bifaţi caseta de selectare, faceţi clic pe OK.

q31

Reţineţi că aveţi întotdeauna posibilitatea să recunoaşteţi o listă multivalorică, deoarece apar casete de selectare lângă fiecare element. În acest exemplu, lista din baza de date mostră utilizează un control listă verticală de casete de selectare. Controlul listă de casete de selectare funcţionează în acelaşi fel — selectaţi elementele făcând clic pe casetele de selectare — dar controlul nu furnizează butoanele OK sau Revocare.

Utilizarea unei liste multivalorice într-un tabel

Când utilizaţi o listă multivalorică într-un tabel, Access furnizează un singur control — o listă verticală de casete de selectare — care nu poate fi modificat.
1. În Panoul de navigare, faceţi dublu clic pe tabelul pe care doriţi să-l utilizaţi. Tabelul se deschide în vizualizarea Foaie de date.
2. Plasaţi focalizarea în câmpul multivaloric, apoi faceţi clic pe săgeata jos de lângă câmp.
Locul în care este plasată săgeata jos este stabilit în Setări regionale şi lingvistice Windows.
3. Faceţi clic pe caseta de selectare de lângă fiecare element pe care doriţi să-l selectaţi, apoi faceţi clic pe OK.
Lista se închide şi afişează elementele selectate separate prin virgulă, astfel:

q32

Lărgirea unei liste verticale de casete de selectare pentru a afişa mai multe elemente selectate

Când utilizaţi o listă verticală de casete de selectare pentru a selecta un număr mare de elemente, este posibil să nu vedeţi toate elementele selectate când închideţi lista. Proiectanţii bazelor de date utilizează liste verticale (controale casetă combo), deoarece acestea utilizează spaţiul de pe ecran în mod eficient — afişează opţiunile de care are nevoie utilizatorul şi se închid după ce utilizatorul efectuează selecţiile. Dacă o listă verticală de casete de selectare nu este suficient de mare pentru a afişa toate elementele selectate, aveţi posibilitatea să o lărgiţi. Următorii paşi explică modul în care se lărgeşte acest control şi testează modificările.De obicei, nu este nevoie să redimensionaţi controalele listă de casete de selectare, deoarece apare o bază de defilare atunci când lista depăşeşte dimensiunea ferestrei controlului.

Redimensionarea unui control

1. În Panoul de navigare, faceţi clic cu butonul din dreapta pe formularul pe care doriţi să-l modificaţi, apoi faceţi clic pe Vizualizare proiect sau pe Vizualizare aspect.
- sau - În fila Pornire, în grupul Vizualizări, faceţi clic pe Vizualizare, apoi pe Vizualizare proiect sau pe Vizualizare aspect.
2. Faceţi clic pe controlul listă verticală de casete de selectare, indicaţi către unul dintre ghidajele de redimensionare, apoi glisaţi marginea controlului până când atinge înălţimea sau lăţimea dorită, astfel:

q33

- sau - Faceţi clic cu butonul din dreapta pe control, apoi faceţi clic pe Proprietăţi. În foaia de proprietăţi, faceţi clic pe fila Toate, pe proprietăţile Înălţime sau pe Lăţime, apoi introduceţi o dimensiune. Access mută automat controalele adiacente mai jos, la stânga sau la dreapta.
3. Salvaţi ce aţi lucrat şi comutaţi la vizualizarea Formular pentru a vedea ce efect au modificările dvs. Pentru a comuta între vizualizări, aveţi posibilitatea să utilizaţi butonul din bara de stare Access sau să faceţi clic cu butonul din dreapta pe fila document a formularului şi să utilizaţi meniul de comenzi rapide.