Găsirea şi înlocuirea datelor intr-un tabel

1. În tabelul dvs., selectaţi câmpul (coloana) în care doriţi să efectuaţi căutarea.
Dacă doriţi să căutaţi în tot tabelul, urmaţi procedura alternativă din pasul 5.

2. În fila Pagină de pornire, în grupul Găsire, faceţi clic pe Găsire.
Comandă rapidă de la tastatură Apăsaţi CTRL+F. Această ilustraţie afişează comanda:

q34

Se afişează caseta de dialog Găsire şi înlocuire.

3. Pentru a găsi date, în caseta Găsire şi înlocuire, faceţi clic pe fila Găsire. Pentru a executa o operaţiune găsire-şi-înlocuire, faceţi clic pe fila Înlocuire.

4. În caseta De căutat, tastaţi şirul de căutare. Pentru a înlocui date, introduceţi un şir de înlocuire în caseta Înlocuire cu.
Nu introduceţi metacaractere în caseta Înlocuire cu decât dacă doriţi ca înregistrările dvs. să le conţină.

5. Opţional, utilizaţi lista Căutare în pentru a schimba câmpul pe care doriţi să-l căutaţi sau pentru a căuta în tot tabelul.
În mod implicit, lista Căutare în conţine numele câmpului pe care l-aţi selectat în pasul 1. Dacă doriţi să căutaţi în întreg tabelul, selectaţi numele tabelului din listă. -sau-

Dacă decideţi să selectaţi altă coloană, faceţi clic pe coloana pe care doriţi în foaie de date a tabelului. Dacă nu doriţi aceasta, închideţi caseta de dialog.

6. Opţional, în lista Potrivire, faceţi clic pe Orice parte din câmp. Acest lucru furnizează cea mai largă căutare posibilă.

7. Asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Căutare în câmpuri după format, apoi faceţi clic pe Următorul găsit.

Găsirea datelor într-un formular

1. Deschideţi formularul în care doriţi să căutaţi în vizualizarea Formular sau Aspect.

2. Selectaţi controlul care conţine informaţiile în care doriţi să căutaţi.
Dacă doriţi să căutaţi în tot tabelul, urmaţi procedura alternativă din pasul 5.

3. În fila Pagină de pornire, în grupul Găsire, faceţi clic pe Găsire.
- sau - Apăsaţi CTRL+F. Se afişează caseta de dialog Găsire şi înlocuire.

4. Pentru a găsi date, faceţi clic pe fila Găsire. Pentru a executa o operaţiune găsire-şi-înlocuire, faceţi clic pe fila Înlocuire.

5. În caseta De căutat, tastaţi valoarea de căutare. Pentru a înlocui datele, tastaţi un şir de înlocuire în caseta Înlocuire cu.
Nu introduceţi metacaractere în caseta Înlocuire cu decât dacă doriţi ca înregistrările dvs. să le conţină.

6. Opţional, utilizaţi lista Căutare în pentru a schimba câmpul în care căutaţi sau pentru a căuta în tot tabelul subiacent.
În mod implicit, lista Căutare în conţine numele controlului pe care l-aţi selectat în pasul 1. Dacă doriţi să căutaţi în întreg tabelul subiacent al formularului, selectaţi numele tabelului din listă. -sau-

Dacă decideţi să selectaţi alt control (echivalentul selectării altui câmp de tabel), faceţi clic pe controlul formularului oricând. Nu trebuie să închideţi caseta de dialog.

7. Opţional, în lista Potrivire, faceţi clic pe Orice parte din câmp. Astfel, se va efectua cea mai largă căutare posibilă.

8. În lista Căutare, faceţi clic pe Toate, apoi pe Următorul găsit. Pentru a înlocui un şir, faceţi clic pe Înlocuire. Dacă sunteţi sigur că aţi introdus şirul corect de înlocuire, faceţi clic pe Înlocuire peste tot, dare reţineţi că operaţiunea de înlocuire nu poate fi anulată. Dacă faceţi o greşeală, va trebui să repetaţi operaţiunea de găsire şi înlocuire, să găsiţi valorile incorecte şi să le înlocuiţi cu cele corecte.

Crearea unei interogări de selectare

Deschideţi baza de date care conţine înregistrările pe care doriţi să le găsiţi.
În fila Creare, în grupul Altele, faceţi clic pe Proiectare interogare.
Access porneşte proiectantul de interogări, se afişează fila Proiectare şi se afişează caseta de dialog Afişare tabel.
Selectaţi tabelul sau tabelele care conţin înregistrările pe care doriţi să le găsiţi şi faceţi clic pe Adăugare, apoi pe Închidere.
Tabelul sau tabelele apar ca una sau mai multe ferestre în secţiunea de sus a grilei de proiectare de interogări, iar ferestrele afişează toate câmpurile din fiecare tabel.Următoarea ilustraţie arată proiectantul de interogări cu un tabel tipic.

q35

Faceţi dublu clic pe câmpurile pe care doriţi să le găsiţi. Câmpurile selectate se afişează în rândul Câmp în secţiunea de jos a proiectantului de interogări.
Aveţi posibilitatea să adăugaţi un tabel pentru fiecare coloană în partea de jos. Pentru a adăuga rapid toate câmpurile din tabel, faceţi dublu clic pe asterisc (*) în partea de sus a listei de câmpuri de tabel.

Opţional, se pot introduce unul sau mai multe criterii în rândul Criterii din grila de proiectare.
Astfel, se poate reduce numărul de înregistrări pe care le returnează interogarea şi se uşurează găsirea datelor. Următorul tabel afişează unele exemple de criterii şi explică efectul pe care îl au asupra unei înregistrări.