Formatarea condiţională

Formatarea condiţională este proiectată pentru evidenţierea inteligentă şi preponderent automată a celulelor care îndeplinesc anumite criterii. Mai simplu, aceste celule necesită o atenţie mai mare, din anumite motive impuse de noi. Microsoft Office Excel 2007 aduce multe îmbunătăţiri şi un sistem simplificat de setări pentru condiţii individuale. Prezumţia de bază pentru reuşita formatării condiţionale este aplicarea unui tabel logic şi a unei condiţii adecvate. Dacă am formata fiecare celulă, rezultatul ar fi greşit. Formatarea condiţională evidenţiază valori particulare ce pot fi foarte distanţate.
Versiunea Microsoft Office Excel 2003 permitea pentru formatarea condiţională doar condiţii foarte limitate. Reţineţi această funcţie cu ajutorul imaginii următoare.

1

Formatarea condiţională din noua versiune de Microsoft Office

Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul următor: în cartela Pornire – pictograma Formatare condiţională. Cele mai frecvente motive ale formatării condiţionale sunt:
• Evidenţierea valorilor maxime
o Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare. Această funcţie se aplică în tabele mari.
• Formatarea de tranziţie – Liniile de date
o Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite, când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea preţurilor.
• Scalele de culori
o Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor, când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare dacă aparţin unui grup particular de proporţii.
• Formatarea prin pictograme
o Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme; de exemplu, săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea, scăderea sau stagnarea. În plus, se poate să utilizăm filtre în funcţie de aceste pictograme.

2

Exemple de formatări condiţionale

Exemplele următoare descriu tabelul Depozite financiare pentru tabăra şcolară. Să observăm afişarea valorilor individuale în tabele şi care sunt modificările, în funcţie de tipul de formatare condiţională pe care o utilizaţi.

Instrucţiuni

Este necesar să urmaţi instrucţiunile în fiecare din exemplele următoare.
1. Bifaţi zona cu număr care va fi formatată condiţional.
2. Alegeţi funcţia corespunzătoare
a. Formatare condiţională–Evidenţiere reguli celule– Mai mare decât…
b. Formatare condiţională–Reguli sus/jos–Primele 10 elemente…
c. Formatare condiţională–Bare de date– albastru
d. Formatare condiţională – Scale culori– Scală culori (galben– roşu)

3

 

Formatare condiţională
Valori din câteva borduri


4

 

În acest exemplu se poate observa că toţi elevii care au depus peste 30 lei pentru tabără au afişată suma de bani cu font verde şi fundal verde.

 

 

 

 

5

 

Formatare condiţională
Valori maxime

6

 

Valorile afişate cu roşu sunt cele mai mari.

 

 

 

 

 

7

 

Linii de date

8

 

În acest exemplu se pot vedea valori gradate, corespunzătoare sumei plătite.

 

 

 

 

 

9

 

Scală culori

10

 

Din acest exemplu este evident că valorile sunt colorate acum în nuanţe diferite, de la cele mai mici la cele mai mari.

 

 

 

 

Avantajele noii metode:

Confortul şi simplitatea funcţiilor sunt două dintre principalele avantaje ale formatării condiţionale din Microsoft Office Excel 2007. Ne-am îndeplinit scopul de a simplifica lucrul cu tabelele pentru confortul utilizatorului, pentru ca acesta să nu necesite efectuarea unei căutări complicate sau să analizeze formate individuale. Profesorii au un spectru nou de posibilităţi pentru formatarea elegantă şi confortabilă a tabelelor. Aceste tabele sunt simplu de înţeles nu doar pentru autor, ci şi pentru cei care le citesc.

Eliminarea formatării condiţionale

Dacă decidem să eliminăm sau să modificăm formatarea condiţională, avem posibilitatea să utilizăm cealaltă opţiune a formatării condiţionale; mai exact, să utilizăm eliminarea formatării curente, cu ajutorul funcţiei Golire reguli din celulele selectate. Dacă este cazul, se poate să eliminăm formatarea curentă din întreaga foaie. Instrucţiunile sunt aceleaşi, doar că în locul selectării celulelor, selectăm toată foaia.

Instrucţiuni

1. Selectăm celulele
2. Ştergem o regulă din celulele selectate – utilizăm funcţia „Golire reguli”.

11

Exerciţiu – formatarea condiţională

Temă

Profesorul PE trebuie să selecteze elevii care pot alerga în cursa de 800 de metri într-o anumită limită de timp. Limita de timp trebuie să fie sub 2:30:00. Acesta are un tabel cu cei mai buni zece timpi din şcoală.

Soluţie

Utilizăm funcţia de formatare condiţională care permite formatarea celulelor prin culori diferite, în funcţie de criteriile utilizate pentru formatarea condiţională.

Instrucţiuni

1. Creaţi tabelul „Cursa de 800 de metri– băieţi”.
2. Introduceţi date în tabel.
3. Valoarea limită este inserată în celula E3. Nu uitaţi formatul 2:30:00.
4. Selectaţi zona C3:C12.
5. La cartela Pornire, activaţi pictograma Formatare condiţională. Se deschide o fereastră de dialog, în care selectaţi Evidenţiere reguli celulă, iar în următoarea casetă de dialog selectaţi opţiunea Mai mic decât.
6. Se deschide fereastra de dialog Mai mic decât. Aici aveţi posibilitatea să activaţi valoarea limită (E3) din celulă.
7. Continuaţi cu selectarea culorii, care va fi utilizată pentru evidenţierea timpilor, în câmpul incidental al ferestrei Mai mic decât. Confirmaţi apăsând pe butonul OK.
8. Salvaţi tabelul cu numele cursă.xlsx, în folderul Documente de pe hard disk.

12

 

 

Timpii cu valoarea mai mică decât 2:30:00 sunt afişaţi în culoarea selectată.