Şabloanele şi utilizarea lor

Şabloanele sunt eşantioane prefabricate de documente sau tabele. Din aceste eşantioane se poate să creăm multe alte fişiere. Aceste şabloane conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, pentru ca utilizatorul să depună minimum de efort la editarea acestor tabele. Exemple standard de şabloane sunt facturile, comenzile de cumpărare şi, în mediul şcolar, listele cu elevi sau subiecte, orarele, calendarele sau oricare alte documente ce conţin tabele predefinite.

Vizualizarea generală

În versiunea Microsoft Office Excel 2003 utilizam şabloane create direct în aplicaţie sau cream şabloane ca fişiere diferite. Acestea aveau extensia de fişier a unui şablon, de ex. xlt.Autorii noii versiuni Microsoft Office ajută mult utilizatorii. Acest lucru influenţează şi volumul şabloanelor, nu doar în programul Microsoft Office Excel 2007, ci şi în alte aplicaţii. Selectarea şabloanelor oferă mai mult spaţiu utilizatorilor atunci când aceştia aleg un şablon necesar pe moment. Dacă selecţia implicită de cincisprezece şabloane standard instalate nu este suficientă, aceştia pot utiliza serviciile Microsoft Office Online, care pot fi găsite pe site-ul Web al corporaţiei Microsoft. După înregistrarea acestui serviciu pe site-ul Web, veţi obţine accesul la serviciile online pentru aplicaţiile sistemului Microsoft Office. Printre aceste servicii se numără şabloanele menţionate deja. Pentru o şcoală, un şablon este unul dintre elementele de bază ale funcţionării corecte a sistemului. Desigur, exemplele standard sunt şabloanele proprii ale unei persoane, care se pot utiliza în consecinţă în aplicaţii practice. Crearea unui volum uriaş de documente pe baza unui şablon vă va ajuta să economisiţi timp în procesul de lucru.
Să observăm caseta de dialog din versiunea Microsoft Office Excel 2003 şi oferta sa de şabloane integrate.

18

Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online

După activarea acestui serviciu vi se va oferi în mod virtual un volum nelimitat de şabloane, împărţite în optsprezece categorii; în fiecare categorie veţi găsi circa 5-10 şabloane predefinite, care pot fi descărcate în Microsoft Office Excel 2007 pentru utilizări viitoare. Este important să subliniem că acest serviciu este disponibil utilizatorilor absolut gratuit.

Aplicarea şi alegerea unui şablon

19

 

Găsim şabloanele utilizând butonul „Office – Element nou”. Se va deschide caseta de dialog şi aici se poate să selectăm şi să descărcăm un şablon.
Un exemplu de şablon aplicabil în şcoli este Calendar an academic.

 


 

Salvarea şi crearea şabloanelor proprii

20

După ce creăm un document exemplu, se poate să salvăm şablonul.
Utilizăm o metodă asemănătoare celei din versiunea anterioară, dar cu alt format de fişier şi altă extensie. Pentru şabloane utilizăm, de asemenea, formatul XML comprimat, iar extensia de fişier a şablonului este XLTX.