Teme şi stiluri

Temele şi stilurile sunt foarte utile pentru formatarea rapidă a tabelelor. Cu ajutorul temelor şi stilurilor, se poate ca numai în câteva secunde să formatăm în mod automat un tabel neformatat încă pe care l-am creat. Temele şi stilurile privesc în general mai multe combinaţii grafice de formate precreate de celule. Dacă selectăm celule pentru tabelele noastre, acestea sunt formatate în mod automat împreună cu numerele pe care le conţin. Este interesant că, în timp ce selectăm stilul, o vedem retrasând în mod dinamic un tabel în fundal, afişat ca formatat în stilul selectat în prezent. Prin urmare, în procesul selectării, este foarte simplu să alegeţi tema corectă sau stilul corect.

Tema

Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Temele pot fi utilizate în întregul sistem Microsoft Office. Acestea sunt strâns interconectate cu stilurile şi aplicaţia lor practică are ca rezultat aspectul profesionist al documentelor individuale în care au fost utilizate. Această caracteristică nu este prezentă în Microsoft Office Excel 2003. Aşadar, este vorba de un concept absolut nou. O temă se mai utilizează şi pentru unificarea formatelor documentelor şcolare, pentru ca acestea să arate asemănător.

Stilul

22

 

 

Stilul este propus pentru un obiect specific – de exemplu, pentru un tabel sau pentru o diagramă. Spre deosebire de teme, stilurile apar şi în versiunile anterioare. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că erau prezente într-o formă foarte limitată şi aveau de regulă o rază de utilizare considerabil mai redusă.

 

După cum am menţionat deja, aceasta este o soluţie foarte elegantă la problema formatării rapide a tabelelor, inclusiv a setărilor pentru aspectul paginii. Stilul se înrudeşte strâns cu Temele şi, prin combinarea lor, se poate să creaţi formate ce pot fi vizualizate prin metoda dinamică de efectuare de modificărilor. Aceasta înseamnă că în timpul modificării unui stil sau unei teme, selectăm un stil sau o temă şi, fără a salva modificările la un obiect (de ex., un tabel), vom observa efectul unei modificări posibile în fundal.

Aplicările stilului şi temei

Vom găsi Stil în cartela PORNIRE

23.
Aici se află stilurile disponibile care pot fi aplicate la un tabel. Tabelul se modifică în mod dinamic în funcţie de stilurile setate.
Se poate să salvăm fiecare temă într-un fişier global, care este aplicabil apoi şi în alte aplicaţii, cu opţiunea de a fi ataşată la fişiere cu extensia de fişier thmx.

După activarea „MODULULUI” unei teme selectate, în combinaţie cu un „TREK” de culoare, tabelul arată astfel:24