Tabelele dintr-o prezentare

Acum lucrul cu text, tabele, diagrame şi alte elemente de prezentare este mult mai divers decât în trecut. Printre caracteristicile noi de bază, încercaţi formatarea tabelelor ca mediu unitar pentru lucrul cu obiectele. Dacă inseraţi un tabel, apoi îl formataţi, veţi descoperi că mediul pentru formatare este acelaşi ca în Microsoft Office Word 2007 sau Microsoft Office Excel 2007. După crearea tabelului, apare fila context „Instrumente tabel”.

Inserarea unui tabel într-un diapozitiv

Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv, aveţi posibilitatea să utilizaţi tipul de „Aspect diapozitiv” „Titlu şi conţinut”. Dintre obiectele oferite selectaţi opţiunea „Tabel”. Apoi veţi vedea fereastra de dialog unde definiţi numărul de coloane şi de rânduri din tabel.
Imediat după ce creaţi diagrama de bază, va apărea automat fila context „Instrumente tabel” şi aveţi posibilitatea să începeţi formatarea şi să completaţi tabelul. Un exemplu de filă context se poate observa în Figura următoare.

19Aţi inserat tabelul în diapozitiv. Dacă lucraţi cu alte obiecte, fila context se dezactivează automat. Imediat după ce reveniţi la tabelul selectat, funcţia „Instrumente tabel” se reactivează.

Formatarea unui tabel

20

 

Efectuaţi din nou formatarea, la fel cum procedaţi într-o foaie de calcul. Caracteristica de bază disponibilă este selectarea stilului de tabel din formatele predefinite.

Prezentarea generală a galeriei de stiluri este disponibilă în grupul „Stiluri de tabel”. Se activează tranziţia dinamică, aceasta furnizând mai multe vizualizări ale tabelului atunci când selectaţi stilurile de formate individuale.

O caracteristică utilă este şi editarea culorilor în fundalul tabelului sau umplerile gradient. Această caracteristică se află sub pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel” din dreapta.
Funcţia „Bordură” se află sub pictograma „Umbrire”. Această funcţie se poate utiliza pentru formatarea rapidă a tabelului.

Dacă doriţi să utilizaţi o metodă pentru desenarea unui tabel, lucraţi în grupul Desenare borduri. Aici veţi găsi pictogramele „Desenare tabel” şi „Radieră”.

 

21

 

Alt tip de formatare important este utilizarea funcţiei „Efecte”. Acestea vă permit să definiţi efecte diverse, aşa cum procedaţi în cazul imaginilor. Pictograma pentru controlul acestora se află sub pictograma „Umbrire”. De aici, aveţi posibilitatea să folosiţi ca exemplu „Teşitură celulă”, „Umbră”, „Reflexie”

Un exemplu de tabel formatat inserat într-un diapozitiv se poate observa în Figura următoare:

22

Formatele speciale ale părţilor diferite din tabel, care se află în grupul „Opţiuni stiluri tabel”, reprezintă parte integrală din formatarea unui tabel. Aceste opţiuni se editează pe rând, când doriţi să diferenţiaţi formatarea unor anumite părţi ale tabelului:

22a

• Prima coloană
• Ultima coloană
• Coloane alternante
• Rânduri alternante
• Rând total
• Părţi antet

Aspect tabel

Acesta face parte din fila context „Instrumente tabel”. Veţi utiliza această parte atunci când decideţi să modificaţi „Aspect tabel”, mai exact numărul de coloane şi rânduri, sau să adăugaţi rânduri şi coloane la un tabel. Aceste funcţii aparţin grupului „Rânduri şi coloane”.

Un element important pentru editarea tabelelor este şi modificarea dimensiunii tabelului. Pictogramele care controlează dimensiunea tabelului sunt localizate în grupul „Dimensiune tabel”, unde găsiţi pictogramele pentru editarea înălţimii şi lăţimii tabelului. Dacă editaţi frecvent tabelele şi le aranjaţi alături de alte elemente din diapozitive, atunci caracteristica „Blocare raport aspect” este foarte utilă. Apoi, când redimensionaţi tabelul, acesta va creşte sau a descreşte proporţional, i.e. păstrând raportul aspect al laturilor.

23a