Antetul şi subsolul

3

Antetul şi subsolul sunt zone aflate deasupra, respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Se referă la acea parte a documentului în care lucraţi altfel decât în textul principal. În antet şi subsol aveţi posibilitatea să inseraţi obiecte diferite, cum ar fi imagini, data curentă, numere de pagină etc.
Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul „Examinare înaintea imprimării”.Dacă trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document, alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite. Aceste galerii conţin elemente grafice care sunt combinate cu proprietăţile formatului de copertă. Aşadar, dacă alegeţi combinaţia corectă de copertă şi antet şi subsol, realizaţi o armonizare profesionistă a elementelor de formatare.

Dacă doriţi să selectaţi din şabloane predefinite de anteturi, aveţi posibilitatea să vă creaţi un antet propriu. În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane, vedeţi Figura, găsiţi comanda „Editare antet”. După ce o activaţi, apare cartela context „Instrumente antet şi subsol”. Aici găsiţi un număr de instrumente pentru modificarea antetului şi opţiuni asemănătoare pentru subsol. Cele mai utilizate opţiuni sunt:
• Număr de pagină
• Data şi ora
• Inserare imagini
• Pagini pare şi impare diferite
• „Părţi rapide” – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregătite aici.