Să se afişeze reprezentarea internă a unei date de tip caracter folosind reprezentarea pe biţi.

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

struct biti

 {unsigned b0:1;

  unsigned b1:1;

  unsigned b2:1;

  unsigned b3:1;

  unsigned b4:1;

  unsigned b5:1;

  unsigned b6:1;

  unsigned b7:1;

 };

union caracter

  {biti b;

   char c;

  };

caracter octet;

void main()

{cout<<"dati un caracter:"; cin>>octet.c;

 cout<<"reprezentarea interna:";

 cout<<octet.b.b7<<octet.b.b6<<octet.b.b5<<octet.b.b4;

 cout<<octet.b.b3<<octet.b.b2<<octet.b.b1<<octet.b.b0;

 getch();

}