Se citesc datele despre elevii unei clase, respectiv numele şi data naşterii. Să se ordoneze elevii în ordinea crescătoare după data naşterii şi să se afişeze această situaţie.

# include <iostream.h>

void main()

{struct data

{

int zi,luna,an;

};

struct elev

{

char nume[20];

data datan;

};

int n,i,j;

elev e[30],x;

cout<<"Nr. de elevi:";cin>>n;

for(i=1;i<=n;i++)

{cin.get();cout<<"Elevul "<<i<<endl;

cout<<"nume: ";cin.get(e[i].nume,20);cin.get();

cout<<"zi: ";cin>>e[i].datan.zi;

cout<<"luna: ";cin>>e[i].datan.luna;

cout<<"an: ";cin>>e[i].datan.an;}

for(i=1;i<=n-1;i++)

for(j=i+1;j<=n;j++)

if(e[i].datan.an>e[j].datan.an)

{x=e[i];e[i]=e[j];e[j]=x;}

else

if(e[i].datan.an==e[j].datan.an)

if(e[i].datan.luna>e[j].datan.luna)

{x=e[i];e[i]=e[j];e[j]=x;}

else

if(e[i].datan.luna==e[j].datan.luna)

if(e[i].datan.zi>e[j].datan.zi)

{x=e[i];e[i]=e[j];e[j]=x;}

for(i=1;i<=n;i++)

cout<<e[i].nume<<" "<<e[i].datan.an<<" "<<e[i].datan.luna<<" "<<e[i].datan.zi<<endl;

}