Subiecte competente digitale fisa A 2012 luni

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 1
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA A
1
Examenul de bacalaureat 2012
Proba D
Proba de evaluare a competenţelor digitale
Varianta 1
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Toate subiectele sunt obligatorii.
· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute
pentru FIŞA B.
· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FIŞA A
Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
SUBIECTUL I (10 puncte)
1. Localizaţi directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop, şi creaţi în acest director fişierul
arbust.txt. Pe prima linie a fişierului introduceţi textul Familia Rosaceae. (2p)
2. Accesaţi un motor de căutare pe web şi căutaţi informaţii despre arbustul cu denumirea
ştiinţifică Rubus idaeus.
a. Identificaţi denumirea populară uzuală, în limba română, a acestui arbust şi scrieţi-o pe
foaia de examen. (3p)
b. Creaţi în directorul (folderul) examen un fişier cu numele rubus, de un format adecvat,
care să conţină un paragraf referitor la acest arbust, urmat de o imagine cu fructele
acestuia.