Subiecte competente digitale Fisa B 2012 luni


Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 1
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B
1
Examenul de bacalaureat 2012
Proba D
Proba de evaluare a competenţelor digitale
Varianta 1
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Toate subiectele sunt obligatorii.
· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute
pentru FIŞA B.
· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FIŞA B
Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
SUBIECTUL al II - lea (10 puncte)
Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.
1. Precizaţi documentul de bază ce poate fi accesat în sistemul world wide web. (2p)
2. Enumeraţi două aplicaţii cunoscute care pot fi utilizate pentru editarea textului. (2p)
3. Menţionaţi trei dintre principalele funcţii ale unui sistem de operare. (3p)
4. Menţionaţi pe scurt rolul modemului într-un sistem de calcul. (3p)
SUBIECTUL al III - lea (10 puncte)
Pentru fiecare item, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Dispozitivul la care se conectează toate componentele hardware interne ale unui calculator
este: (2p)
a. placa de bază b. placa de reţea c. placa de sunet d. placa video
2. Un dezavantaj al comunicării prin poştă electronică (e-mail) este că permite transmiterea
unui mesaj: (2p)
a. aproape instantaneu b. cu fişiere ataşate virusate
c. fără costuri suplimentare d. la mai multe adrese
3. Notaţia E: identifică: (2p)
a. o unitate de disc b. un director (folder)
c. un fişier d. un program
4. 2 bytes (octeţi) sunt echivalenţi cu: (2p)
a. 4 biţi b. 16 biţi c. 28 biţi d. 216 biţi
5. O extensie implicită corespunzătoare unui fişier în format audio poate fi: (2p)
a. bmp b. mp3 c. rar d. sub
SUBIECTUL al IV - lea (70 de puncte)
1. Deschideţi fişierul comp_w.
a. Scrieţi pe foaia de examen ultimul cuvânt din textul conţinut în subsolul (footerul)
documentului. (1p)
b. Formataţi numai textul din primul paragraf al documentului astfel încât să fie scris cu font
Tahoma, de dimensiune 20 pt. (3p)
c. Înlocuiţi automat fiecare simbol punct (.) din document cu textul punct. (3p)
d. Formataţi tabelul din document astfel încât toate coloanele acestuia să aibă aceeaşi lăţime.
(3p)
e. Realizaţi setările necesare pentru tipărirea documentului, câte două pagini per foaie (Pages
per sheet). Realizaţi o captură de ecran (Print Screen) care să cuprindă fereastra în care
sunt vizibile aceste setări şi adăugaţi imaginea obţinută la finalul documentului. (5p)

Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 1
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B
2
2. Deschideţi fişierul comp_p.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de diapozitive (slide-uri) ale prezentării. (1p)
b. Inseraţi în primul diapozitiv (slide) o imagine de tip WordArt care să conţină textul din
caseta aflată în partea de jos a acestui diapozitiv. (3p)
c. Numai pentru cel de-al doilea diapozitiv (slide) aplicaţi pe fundal (background) un efect de
umplere de tip gradient (Gradient fill), din culorile galben şi roşu, cu un stil de umbrire pe
diagonală. (5p)
d. Ştergeţi caseta text aflată în partea de sus a ultimului diapozitiv (slide). (3p)
e. Aplicaţi acelaşi efect de tranziţie pentru toate diapozitivele (slide-urile). Stabiliţi ca tranziţia
să se realizeze automat după fiecare 5 secunde. (3p)
3. Deschideţi fişierul comp_x.
a. Scrieţi pe foaia de examen tipul datelor din prima coloană a tabelului aflat în foaia de calcul
(sheet) Document de lucru. (1p)
b. Inseraţi în foaia de calcul (sheet) Document de lucru o organigramă de tip ierarhic
(Organization Chart) cu structura de mai jos. Copiaţi în forma de pe primul nivel conţinutul
celulei A1, iar în formele de pe nivelul al doilea conţinutul câte unei celule din grupul
A2:A6, în ordinea în care apar în tabel.
(5p)
c. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi în celula C4 o formulă care să
calculeze automat valoarea maximă din grupul de celule B2:B4, înmulţită cu 50. (3p)
d. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru stabiliţi înălţimea rândului 5 la 40. (3p)
e. Ascundeţi (Hide) pentru vizualizare foaia de calcul Foaie2 (Sheet2) a registrului. (3p)
4. Deschideţi fişierul comp_h.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de cuvinte din titlul paginii web. (1p)
b. Utilizând un tabel cu o singură celulă, încadraţi al doilea paragraf al paginii web cu un
chenar de dimensiune 7 pixeli. (3p)
c. Ştergeţi ultimul paragraf din pagina web, aflat după imagine. (3p)
5. Deschideţi fişierul comp_a.
a. Scrieţi pe foaia de examen numele interogării (query) conţinute de baza de date. (1p)
b. Adăugaţi după ultimul câmp al tabelei comp_t un câmp nou, de tip AutoNumerotare
(AutoNumber), cu numele ID. (3p)
c. Creaţi un formular cu numele comp_intro în care să fie prezente numai câmpurile de tip
text ale tabelei comp_t. (3p)
6. Deschideţi directorul (folderul) examen.
a. Realizaţi în aplicaţia – accesoriu al sistemului de operare -
Paint desenul cu structura din figura alăturată, utilizând cel
puţin trei culori diferite, şi salvaţi-l în format TIFF, sub
numele desen.tif, în directorul (folderul) examen. (5p)
b. Creaţi în directorul (folderul) examen un subdirector numit competente şi realizaţi setările
necesare astfel încât acesta să fie ascuns (Hidden) la vizualizare. (3p)
c. Ştergeţi fişierul comp_d din directorul (folderul) examen. (3p)