Subiecte competente digitale fisa A 2012 marti


Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 10
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA A
1
Examenul de bacalaureat 2012
Proba D
Proba de evaluare a competenţelor digitale
Varianta 10
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Toate subiectele sunt obligatorii.
· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute
pentru FIŞA B.
· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FIŞA A
Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
SUBIECTUL I (10 puncte)
1. Localizaţi directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop, şi creaţi în acest director fişierul
insecte.txt. Pe prima linie a fişierului introduceţi textul Insecte zburătoare. (2p)
2. Accesaţi un motor de căutare pe web şi căutaţi informaţii despre insectele numite
fluturi.
a. Identificaţi şi scrieţi pe foaia de examen ordinul, în limba latină, din care fac parte aceste
insecte. (3p)
b. Creaţi în directorul (folderul) examen un fişier cu numele fluturi, de un format adecvat,
care să conţină un paragraf referitor la fluturi, urmat de o imagine cu o astfel de insectă.(5p)