Subiecte competente digitale Fisa B 2012 miercuri


Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 14
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B
1
Examenul de bacalaureat 2012
Proba D
Proba de evaluare a competenţelor digitale
Varianta 14
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Toate subiectele sunt obligatorii.
· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute
pentru FIŞA B.
· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FIŞA B
Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.
1. Scrieţi o extensie implicită caracteristică unui fişier audio. (2p)
2. Enumeraţi două dispozitive periferice ale unui calculator care pot fi utilizate pentru afişarea
datelor. (2p)
3. Enumeraţi trei caracteristici ale comerţului electronic (e-commerce). (3p)
4. Pe baza datelor din calculatorul la care susţineţi proba de evaluare a competenţelor
digitale, scrieţi un exemplu de sistem de operare şi două caracteristici ale acestuia: ediţia şi
versiunea. (3p)
SUBIECTUL al III-lea (10 puncte)
Pentru fiecare item, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. World Wide Web este: (2p)
a. o reţea globală de calculatoare
interconectate
b. un ansamblu de reţele care comunică
între ele
c. un sistem de documente referitoare la
date despre funcţionarea unui calculator
d. un sistem de documente şi informaţii de
tip hypertext
2. Dacă la compunerea unui mesaj electronic s-a completat câmpul Către (TO) cu adresa A,
câmpul CC (Carbon Copy) cu adresa B, iar câmpul BCC (Blind Carbon Copy) cu
adresa C, atunci la recepţia mesajului: (2p)
a. destinatarul de la adresa A vede adresele B şi C
b. destinatarul de la adresa B vede adresele A şi C
c. destinatarul de la adresa C vede adresele A şi B
d. destinatarul de la adresa C vede numai adresa A
3. La instalarea în sistem a unei imprimante este necesară o aplicaţie de tip: (2p)
a. antivirus b. driver c. instant messaging d. server
4. Indicaţi dispozitivul care poate fi utilizat pentru a realiza o copie în format digital a cărţii de
identitate: (2p)
a. imprimantă b. plotter c. scanner d. tastatură
5. Indicaţi care dintre următoarele NU reprezintă o opţiune de vizualizare (View) a conţinutului
unui director (folder) într-o fereastră: (2p)
a. detalii (Details) b. miniaturi (Thumbnails)
c. pictograme (Icons) d. vedere (Landscape)

Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 14
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B
2
SUBIECTUL al IV-lea (70 de puncte)
1. Deschideţi fişierul comp_w, existent în directorul (folderul) examen, situat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de rânduri de text din antetul (headerul) documentului. (1p)
b. Ştergeţi textul din subsolul (footerul) documentului. (3p)
c. Formataţi primele trei paragrafe ale documentului astfel încât spaţierea dintre rândurile care
compun fiecare paragraf să fie de tip «Dublu» («Double»). (3p)
d. Inseraţi la finalul documentului o formă predefinită (autoshape), de tip cub, cu liniile de
contur de culoare roşie şi grosime de 3 pt. Introduceţi în interiorul formei textul CUB. (5p)
e. Formataţi tot textul din tabelul aflat în document astfel încât acesta să fie scris cu font
Verdana şi stil aldin (bold). (3p)
2. Deschideţi fişierul comp_p, din directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de ordine al diapozitivului (slide-ului) care conţine o
imagine. (1p)
b. Aplicaţi la nivelul imaginii aflate în prezentare un efect de animaţie cu o cale de mişcare
(Motion Paths) spre stânga. (3p)
c. Adăugaţi la sfârşitul prezentării un nou diapozitiv (slide), cu aspectul (Layout) Titlu şi
conţinut (Title and Content), iar în zona de conţinut a acestuia inseraţi un tabel cu
3 linii şi 3 coloane. Stabiliţi pentru tabel un fundal de culoare galbenă. (5p)
d. Aplicaţi un chenar cu linie punctată uneia dintre casetele text aflată pe al treilea diapozitiv
(slide). (3p)
e. Inseraţi în al treilea diapozitiv (slide) al prezentării un buton care să facă legătura (link) cu
primul diapozitiv. (3p)
3. Deschideţi fişierul comp_x, din directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen numele fontului utilizat în celula D1 din foaia de calcul (sheet)
Document de lucru. (1p)
b. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru scrieţi în celula C4 valoarea reală 0,21.
Formataţi numai celula C4 astfel încât valoarea să fie afişată procentual (percentage). (3p)
c. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru îmbinaţi celulele (Merge Cells) din
domeniul A12:D12 şi introduceţi în celula rezultată textul ABC. (3p)
d. În celula B10 a foii de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi o formulă prin care
afişaţi automat mesajul DA dacă în celula B2, din aceeaşi foaie de calcul, se regăseşte o
valoare strict mai mare decât 25, şi mesajul NU în caz contrar. (3p)
e. Inseraţi în foaia de calcul (sheet) Document de lucru un grafic de tip linie (Line) cu
datele din grupul de celule A2:B6. Aplicaţi graficului inserat un fundal de culoare gri. (5p)
4. Deschideţi fişierul comp_h, existent în directorul (folderul) examen.
a. Scrieţi pe foaia de examen titlul paginii web. (1p)
b. Formataţi numai textul din ultimul paragraf aflat înaintea imaginii din pagina web astfel încât
fontul să fie Tahoma. (3p)
c. Modificaţi parametrii de vizualizare a imaginii astfel încât înălţimea acesteia să fie de
800 pixeli. (3p)
5. Deschideţi fişierul comp_a din directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de interogări (query) conţinute de baza de date. (1p)
b. Sortaţi datele din tabela comp_t după criteriul ordonării descrescătoare a valorilor din al
patrulea câmp al tabelei. (3p)
c. Modificaţi numele interogării (query) comp_q în comp_n. (3p)
6. Deschideţi directorul (folderul) examen, situat pe Desktop.
a. În directorul (folderul) examen realizaţi o copie a fişierului comp_x (indiferent de etapa de
prelucrare a acestuia), cu numele cpx. (3p)
b. Stabiliţi ca fundal (Background) pentru Desktop culoarea roşie şi una dintre imaginile
predefinite, poziţionată în centrul ecranului. Realizaţi o captură de ecran (Print Screen) în
care să fie vizibil rezultatul setărilor cerute. Salvaţi imaginea obţinută în format JPEG, sub
numele BKG.jpg în directorul (folderul) examen de pe Desktop. (5p)
c. Realizaţi în directorul (folderul) examen o comandă rapidă (shortcut) către fişierul comp_w.
(3p)