Subiecte competente digitale fisa A 2013 luni

Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 13
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA A
1
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba D
Evaluarea competenţelor digitale
Varianta 13
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Toate subiectele sunt obligatorii.
· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.

Subiecte competente digitale fisa A 2013 luni

Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 13
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA A

Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba D
Evaluarea competenţelor digitale


Varianta 13
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Toate subiectele sunt obligatorii.
· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute
pentru FIŞA B.
· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FIŞA A
Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
SUBIECTUL I (10 puncte)
1. Localizaţi directorul (folder) examen şi creaţi în acest director fişierul chimic.txt. Pe
prima linie a fişierului introduceţi textul Substanţe chimice. (2p)
2. Accesaţi un motor de căutare pe web şi căutaţi informaţii despre substanţele chimice
numite vitamine.
a. Scrieţi pe foaia de examen anul în care a fost folosit pentru prima dată termenul
vitamină, de către un biochimist polonez. (3p)
b. Creaţi în directorul (folder) examen un fişier cu numele vitamina, de un format adecvat,
care să conţină un paragraf referitor la vitamine, urmat de o imagine sugestivă. (5p)