Subiecte competente digitale Fisa B 2013 luni

 

Proba_D_subiecte

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 13

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B

1

Examenul de bacalaureat naţional 2013

Proba D

Evaluarea competenţelor digitale

Varianta 13

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

Subiecte competente digitale Fisa B 2013 luni

Proba_D_subiecte

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 13

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B

1

Examenul de bacalaureat naţional 2013

Proba D

Evaluarea competenţelor digitale

Varianta 13

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

· Toate subiectele sunt obligatorii.

· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte

din oficiu.

· Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute

pentru FIŞA B.

· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,

aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

FIŞA B

Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.

SUBIECTUL al II - lea (10 puncte)

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.

1. Precizaţi categoria din care fac parte fişierele cu extensiile exe şi com. (2p)

2. Menţionaţi o caracteristică tehnică a unei imprimante a cărei valoare exprimă calitatea

imaginii tipărite. (2p)

3. Enumeraţi trei dispozitive care pot stoca date în format electronic. (3p)

4. Scrieţi succesiunea paşilor urmaţi, pornind de la Panoul de control (Control Panel), pentru a

modifica opţiunile specifice tastaturii, astfel încât aceasta să permită introducerea directă a

unui text care conţine diacritice proprii limbii române. (3p)

SUBIECTUL al III - lea (10 puncte)

Pentru fiecare item, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Dacă la compunerea unui mesaj electronic s-a completat câmpul Către (To) cu adresa A,

câmpul CC (Carbon Copy) cu adresa B, iar câmpul BCC (Blind Carbon Copy) cu

adresa C, atunci, la recepţia mesajului, destinatarul de la adresa: (2p)

a. A vede adresele A, B şi C b. A vede numai adresele A şi C

c. B vede numai adresele A şi B d. C vede numai adresele B şi C

2. Din punctul de vedere structural, una dintre componentele unui sistem de calcul este: (2p)

a. tutorial b. software c. ergonomie d. antivirus

3. O aplicaţie - accesoriu al sistemului de operare Windows este: (2p)

a. Adobe Reader b. Calculator c. Microsoft Office d. WinAce

4. Un exemplu de frecvenţă a unui microprocesor este: (2p)

a. 1.20 GHz b. 232 GB c. 32-bit d. 17"

5. Notaţia E: identifică: (2p)

a. o unitate de disc b. un director (folder) c. un fişier d. un program

SUBIECTUL al IV - lea (70 de puncte)

1. Deschideţi fişierul comp_w.

a. Scrieţi pe foaia de examen tipul de aliniere al celui de al doilea paragraf. (1p)

b. Utilizând fontul Symbol, inseraţi în antetul documentului următorul simbol:

© (3p)

c. Modificaţi parametrii de vizualizare a imaginii astfel încât lăţimea (width) sa să fie egală cu

cea reală, iar înălţimea sa (height) să fie 70% din înălţimea reală a imaginii. (3p)

d. Formataţi tabelul astfel încât toate coloanele să aibă aceeaşi dimensiune. (3p)

e. Aplicaţi fiecărei pagini un fundal de tip inscripţionare imprimată (Watermark), cu textul

Bacalaureat 2013, orientat pe diagonala paginii. (5p)

2. Deschideţi fişierul comp_p.

a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de ordine al diapozitivului (slide) care conţine o

imagine. (1p)

b. Inseraţi în primul diapozitiv (slide) un buton de acţiune care să facă legătura (hyperlink) cu

al treilea diapozitiv (slide). (3p)

c. Aplicaţi celui de al doilea diapozitiv (slide) un efect de tranziţie astfel încât la expunere

avansul către următorul diapozitiv să se facă automat după 5 secunde. (3p)

d. Formataţi primul paragraf notat cu a) şi primul paragraf notat cu b) din cel de al treilea

diapozitiv (slide) astfel încât acestea să fie urmate de câte un spaţiu de 20 de puncte. (3p)

e. Adăugaţi la sfârşitul prezentării un nou diapozitiv (slide), cu aspectul (Layout) Titlu şi

conţinut (Title and Content), iar în zona de conţinut a acestuia inseraţi un tabel cu

3 linii şi 3 coloane. (5p)

3. Deschideţi fişierul comp_x.

a. Precizaţi, pe foaia de examen, dacă celula E3 din foaia de calcul (sheet) Document de

lucru conţine sau nu o formulă. (1p)

b. Formataţi grupul de celule A1:D1 din foaia de calcul (sheet) Document de lucru astfel

încât textul conţinut în acestea să fie orientat la 30o. (3p)

c. Ascundeţi la vizualizare rândurile 2 şi 3 din foaia de calcul (sheet) Document de lucru.

(3p)

d. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi în celula A10 textul

Divizibile cu 3 şi aplicaţi pentru celulele din grupul A11:A60 un format din categoria

Număr (Number). Completaţi celulele A11:A60 cu seria numerelor naturale nenule

divizibile cu 3 (3, 6, 9, ..., 150). (5p)

e. În subsolul (footer) foii de calcul (sheet) Document de lucru inseraţi numărul fiecărei

pagini, care să se actualizeze automat. (3p)

4. Deschideţi fişierul comp_h.

a. Scrieţi pe foaia de examen numărul paragrafelor aflate înaintea imaginii din pagina web.

(1p)

b. Formataţi tot textul din pagina web astfel încât să fie scris cu stil cursiv (italic). (3p)

c. Modificaţi parametrii de vizualizare a imaginii din pagina web astfel încât să aibă borduri cu

grosimea de 20 pixeli. (3p)

5. Deschideţi fişierul comp_a.

a. Precizaţi, pe foaia de examen, dacă baza de date conţine sau nu interogări (query). (1p)

b. Eliminaţi ultimul câmp al tabelei comp_t. (3p)

c. Realizaţi un raport cu numele comp_asp, pe baza primelor două câmpuri din tabela

comp_t. Formataţi raportul astfel încât să aibă un aspect de tip Coloane (Columnar). (3p)

6. Deschideţi directorul (folder) examen.

a. Adăugaţi directorul (folder) comp_d în arhiva comp_v. (3p)

b. În directorul (folder) examen salvaţi, cu numele editari, o copie a fişierului comp_w

(indiferent de etapa de prelucrare a acestuia). (3p)

c. Lansaţi comenzile pentru a vizualiza capacitatea discului C:, dimensiunea spaţiului ocupat

(Used Space) şi a spaţiului liber (Free Space) al acestuia, apoi realizaţi o captură de ecran

(Print Screen) care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste date. Salvaţi imaginea

obţinută în format JPEG, sub numele captura.jpg, în directorul (folder) examen. (5p)