Subiecte competente digitale fisa A 2013 marti

 

Proba_D_subiecte

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Proba de evaluare a competenţelor digitale

Varianta 10

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA A

Examenul de bacalaureat naţional 2013

Proba D

Evaluarea competenţelor digitale

Varianta 10

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

· Toate subiectele sunt obligatorii.

· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte

din oficiu.

· Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute

pentru FIŞA B.

· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,

aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

FIŞA A

Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.

SUBIECTUL I (10 puncte)

1. Localizaţi directorul (folder) examen şi creaţi în acest director fişierul arbori.txt. Pe

prima linie a fişierului introduceţi textul Înălțimea eucaliptului curcubeu. (2p)

2. Accesaţi un motor de căutare pe web şi căutaţi informaţii despre arborele cu numele

eucalipt.

a. Scrieţi pe foaia de examen anul în care a fost descoperit acest arbore, de către un botanist

francez. (3p)

b. Creaţi în directorul (folder) examen un fişier cu numele eucalipt, de un format adecvat,

care să conţină un paragraf referitor la eucalipt, urmat de o imagine a unui arbore din

specia Eucalyptus deglupta (Eucaliptul curcubeu). (5p)