Barem de notare competente digitale 2013 marti

Proba_D_bareme
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Proba de evaluare a competenţelor digitale

 Varianta 10
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările


Barem de evaluare şi de notare


1
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba D
Evaluarea competenţelor digitale
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 10
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
· Punctajul maxim este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (10 puncte)
1. Rezolvarea corectă a cerinţei
- creare fişier
- introducere text
2p.
1p.
1p.
2. a. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
b. Rezolvarea corectă a cerinţei
- creare fişier cu nume indicat și format
adecvat
- conţinut pentru fişier (*)
5p.
1p.
4p.
(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare
parametru (paragraf, imagine)
conform cerinţei.
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
1. Pentru răspuns corect 2p. Se acordă câte 1p. pentru fiecare
exemplu (model procesor, frecvență
procesor) conform cerinței.
2. Pentru răspuns corect 2p.
3. Pentru răspuns corect 3p.
4. Pentru răspuns corect 3p. Se acordă câte 1p. pentru fiecare
caracter enumerat corect.
SUBIECTUL al III-lea (10 puncte)
1.c. 2.a. 3.c. 4.d. 5.d. 5x2p.
SUBIECTUL al IV-lea (70 de puncte)
1. a. Răspuns corect: Examenul de
bacalaureat național 2013
1p.
b. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
c. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p. Se acordă numai 2p. dacă doar unul
dintre parametrii formatării
(dimensiune, subliniere) este
conform cerinţei.
d. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
e. Rezolvarea corectă a cerinţei
- aplicare bordură de tipul indicat (*)
- aplicare fundal de tip Watermark
- parametri ai fundalului (**)
5p.
2p.
1p.
2p.
(*) Se acordă numai 1p. dacă s-a
aplicat o bordură, dar nu de tip
artistic.
(**) Se acordă câte 1p. pentru
fiecare parametru (imagine, scară)
conform cerinţei.
2. a. Răspuns corect: Nu 1p.
b. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p. Se acordă numai 2p. dacă efectul
aplicat este de alt tip.
c. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p. Se acordă numai 2p. dacă s-a
aplicat șablonul, dar diapozitivul
suport nu este conform cerinței.
d. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
e. Rezolvarea corectă a cerinţei
- fișier cu numele și de tipul indicat
- imagine obţinută prin captură de
ecran (*)
- parametri indicaţi pentru conţinutul
imaginii (**)
5p.
1p.
1p.
3p.
(*) Se acordă punctajul chiar dacă
imaginea nu are conţinutul indicat.
(**) Se acordă numai 2p. dacă doar
unul dintre parametri (accesarea
ferestrei de tipărire, setare număr
diapozitive pe pagină) este conform
cerinței.
3. a. Pentru răspuns corect 1p.
b. Rezolvarea corectă a cerinţei
- introducere formulă de calcul (*)
- copiere formulă conform cerinţei
5p.
3p.
2p.
(*) Se acordă numai 1p. dacă s-a
introdus o formulă, dar aceasta
realizează parţial calculul cerut.
c. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
d. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p. Se acordă numai 2p. dacă o singură
dimensiune este conform cerinţei.
e. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
4. a. Răspuns corect: 1 1p.
b. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
c. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p. Se acordă numai 2p. dacă s-a
realizat formatarea, dar paragraful
suport nu este conform cerinţei.
5. a. Răspuns corect:comp_q 1p.
b. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
c. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p. Se acordă numai 2p. dacă doar unul
dintre parametrii formularului (nume,
câmpuri suport) este conform
cerinţei.
6. a. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
b. Rezolvarea corectă a cerinţei 3p.
c. Rezolvarea corectă a cerinţei
- creare subdirectoare cu numele
indicat
- structură arborescentă conform
cerinței
5p.
4x1p.
1p.
Notă: Pentru stabilirea nivelului de competenţă a elevilor nevăzători, profesorii evaluatori redistribuie, de
comun acord, în cadrul aceluiaşi subiect, punctajele aferente cerinţelor care, pentru aceşti elevi, prezintă
dificultăţi majore în rezolvare (de exemplu: lucrul cu imagini, diagrame, grafice etc.).