Scrieti un subprogram care primeste prin primul parametru a o valoare naturala si returneaza prin al doilea parametru b valoarea reala reprezentand inversul numarului a cu " doua zecimale importante" exacte, urmatoarele zecimale fiind 0. Numim " doua zecimale importante " prima pereche de zecimale succesive ( pornind de la virgula zecimala catre dreapta), astfel incat prima cifra sa fie nenula.De exemplu, pentru a=2 se va returna b=0.50, daca a=14 obtinem b=0.071, iar pentru a=121 subprogramul returneaza b=0.0082

#include<iostream.h>
#include<math.h>
int a,m;
float b;
void invers(int a,float & b)
{
int i,nr;
float x,r1,r2;
x=1/(float)a;//x este inversul lui a
m=0;
r1=x;
//inmultim inversul cu 10, pana obtinem un numar cu partea intreaga din 2 cifre
//rezultatul il pastram in r1, iar inmultirile le numaram in m
while(r1<10)
{
r1=r1*10;
m=m+1;
}
cout<<r1<<endl;
nr=floor(r1);//in nr memoram parte intreaga a lui r1
//rezultatul il impartim de m ori la 10
r2=nr;
for(i=1;i<=m;i++)
r2=r2/10.;
b=r2;
}

void main()
{
cout<<"a=";cin>>a;
invers(a,b);
cout<<b;
}