Subprogramul Nr are un singur parametru, k, prin intermediul căruia primeşte un număr natural de cel puţin 3 cifre şi cel mult 9 cifre, cu toate cifrele nenule. Subprogramul furnizează tot prin intermediul parametrului k, valoarea obţinută prin eliminarea primei cifre a numărului transmis la apel.
Exemplu: dacă subprogramul primeşte prin intermediul parametrului k valoarea 12438, atunci în urma apelului subprogramului Nr, k va primi valoarea 2438.

#include<iostream.h>
void nr(int &k)
{
int n,o;
n=k;
o=0;
while(n>9)
{
o=o*10+n%10;
n=n/10;
}
k=0;
while(o!=0)
{
k=k*10+o%10;
o=o/10;
}
}
void main()
{
int k;
cin>>k;
nr(k);
cout<<k;
}